Priset på kvartsand beror också på renheten


Bland de naturligt förekommande sanden är alla fastlandsandar kvartsand. Andelen kvarts eller kiseldioxid är över 95 procent för de flesta sanden. Ju högre kvartsinnehåll desto dyrare blir sanden. Renheter över 99,9 procent används för glasproduktion.

Kvartsinnehåll, densitet och bindningsförmåga

Kvarts är ett mycket hårt material och motståndskraftigt mot förväxling. Dess stora reserver över hela världen ger priser i alla höjder. Grovt sorterade och otvättade kvartsandar är bland de billigaste sandarna. Väl sorterad, tvättad och koncentrerad kvartsand når prisområdena krossad sand från ädelstenar.

Kvarts sig själv har en hög densitet så att kvartsandens densitet ökar när koncentrationen ökar. För speciella krav utöver glasproduktion är högkvartsinnehåll fördelaktiga. Således kan priserna på spillsand vid högkvarts och utarbetad förberedelse stiga kraftigt. Detsamma gäller priset på ridssand, för vilket en ganska ren kvartsand föredras i de flesta fall.

Kvartsand har rundkorn, vilka mer eller mindre kan bindas på grund av partikelstorleksblandningen. För tvättad kvarts sand framställs ökad bindbarhet genom mindre tillägg. Kvartsandens mycket låga bindningsförmåga leder till kvicksandseffekten när det finns en stark absorption av vatten.

Det är så mycket kvarts sand kostar

25 kg fin, torktorkad kvartsand (partikelstorlek 0,063-0,3 mm) som bulkmaterial
cirka 54 euro
25 kg fin, torktorkad kvartsand (kornstorlek 0,1-0,4 mm) som bulkmaterial
ca 44 euro
1 ton våtkvartsand (kornstorlek 0,1-1 mm) som bulkmaterial
ca 23 euro
1000 kg våt kvarts sand (kornstorlek 0,1-2 mm) som bulkmaterial
ca 23 euro
1000 kg våt kvartsand (kornstorlek 0,2-2 mm) som bulkmaterial
ca 23 euro
1000 kg våt kvarts sand (kornstorlek 1-3 mm) som bulkmaterial
ca 23 euro
1000 kg kvartsand (kornstorlek 0-4 mm) som bulkmaterial
ca 35
1000 kg ljus kvarts sand (kornstorlek 0-2 mm) som bulkmaterial
ca 16 euro

Tips och tricks

Om du behöver byggsand är kvartsrika sandar lämpliga som aggregat. När det kombineras med cement bildar ett högkvartsinnehåll en stabil och hållbar murbruk. Kvartsand är också lämplig som slipmedel och kan användas i tvättad form som en filtersand.


Video Board: