Trycksläckare eller laddningssläckare?


Det finns två grundläggande typer av brandsläckare. Även om de båda kan fyllas med vanligt släckmedel, skum eller vatten. Men deras funktion skiljer sig åt och därmed hanteringen. Kvalitativt är laddningssläckaren något högre kvalitet, men han har också sina svaga punkter.

brandsläckare

I en superladdare lagras drivmedlet separat i en metallbehållare. Här är inte det fullständiga släckningsmedlet under tryck. Endast när drivmedlet triggas, strömmar gasen i släckningsmedlet och brandsläckaren är klar för användning.

Även om denna brandsläckare är mycket tyngre på grund av den extra behållaren, är den också mindre känslig för fel och lättare att inspektera under underhåll.

Permanent tryck - den permanenta trycksläckaren

Speciellt i privathushåll är den permanenta trycksläckaren vanligare än Aufladelöscher. Här är släckningsmedlet ständigt under tryck, eftersom släckmedel och drivmedel blandas ihop.

Som ett resultat ställs något högre krav på husets stabilitet. Dessutom kan denna behållare naturligtvis öppnas under provet endast med specialverktyg, eftersom högtrycket är en fara för undersökaren.


Video Board: