Montera gipsskivor i bara några steg


Om du räker ut en vägg och samtidigt vill förbättra värmeisoleringen kan du göra det lätt med gipsskivor. Arbetet görs i relativt få steg och ger dig mycket bra resultat.

Bygg ytterligare väggar med gipsskiva

Om du behöver en extra vägg inomhus eller om du vill dela rum för bättre värmeisolering, finns det lite sätt runt de populära gipsskivorna. Med knappast någon annan byggmetod kan du snabbt och enkelt skapa ytterligare väggar i interiörer som med gipsskivan och de nödvändiga bärsystemen. Arbetet kan göras på bara några steg:

  • Först måste en lämplig stift byggas. Detta görs med olika metallprofiler på vilka gipsskivans paneler är monterade.
  • Efterföljande installation av gipsskivan på båda sidor av bärarsystemet. På begäran kan du fortfarande sätta in isolering mellan plattorna för att få ännu bättre värmeisolering.
  • Efter montering fylls panelerna vid övergångarna och vid skruvhålen för att erhålla en plan yta.
  • Efter torkning och slipning av kitt kan till exempel väggarna målas eller målas.

Vad du bör tänka på i detta arbete

När du monterar bärsystemet bör du fortsätta så exakt som möjligt och justera de enskilda bärarelementen exakt med en andningsnivå. Tänk på att du borde lämna ett litet mellanrum på golvet, taket och väggarna vid skärning av gipsskivan. Glöm inte att klämma på plattorna. Om du vill installera isolering eller elinstallationer ska du installera dem innan du ansluter bakpanelen. När du monterar panelerna, bör du se till att skruvarna sänks något, så att du lätt kan fylla gipsskivan senare.

Fyll gipsskiva efter montering

Om du nibbar brädorna snyggt får du plana ytor, som du senare kan måla eller applicera tapeter på. Vid påfyllning är det bäst att arbeta tvärs mot fogen och sedan avspela putten i gemensam riktning. Om det behövs kan du behöva applicera en annan lager med fin kitt. När kittet har torkat måste du sanda väggarna noggrant för att få en jämn yta. Fogarna till angränsande komponenter kan stängas med färgbart tätningsmedel. När allt har torkat kan du applicera en lämplig primer och ge väggarna färg, tapeter eller gips.

Artikelbild: Usoltsev Kirill / Shutterstock


Video Board: FixarTV | Bygga Innervägg