Installera grop i ett garage - vad måste du överväga?


Den som ofta reparerar något på bilen eller gör små snider på bilar är till stor hjälp med en grop i garaget. På så sätt sparar du i många fall en hiss och du kan arbeta säkert. Vad du måste tänka på när du installerar och eftermonterar en grop, läs vår artikel.

Montera bilgrop

Först och främst måste du vara medveten om att byggandet av gruvan har många krav att uppfylla, vilket naturligtvis kommer att kontrolleras regelbundet av respektive myndighet. Detta kan göra en sådan konstruktion ganska komplex.

Var noga med att tänka på saker som:

  • Gulli och oljeavskiljare
  • Olycksförebyggande åtgärder (här finns vissa villkor som måste följas)
  • miljöregler
  • Design för motsvarande konstruktiv säkerhet (sidotryck, stabilitet)
  • rätt spårbredd

Om alla dessa krav är uppfyllda kan du börja ansöka om bygglov. Fråga i förväg med din byggnadsmyndighet, vilka krav som måste uppfyllas och hur konstruktionen ska utformas. Endast efter att tillstånd har beviljats ​​kan byggandet börja.

vätskor

I gropar kan farliga vätskor ackumuleras som inte får komma in i underjorden och jorden. Av detta skäl måste det finnas en lämplig avlopp och en oljeavskiljare.

gaser

Gaser kan också samlas i gropen (såsom CO eller butangas från en gascylinder). Också för detta problem måste en lösning hittas.

Andra faror

Till exempel kan ett skottglas fullt av bensin räcka för att fylla hela gropen med en mycket explosiv bensin-luftblandning. Du bör också överväga denna fara. Här måste tillräckliga åtgärder vidtas för brand- och explosionsskydd. Utgångarna (trappor) måste uppfylla vissa krav för att möjliggöra vid nödsituationer, en snabb och säker utträde från gropen.

Tips och tricks

Se till att byggnadsbestämmelserna inte är enhetliga på landsbygden - så du måste alltid referera till det som är tillämpligt i din federala statsbyggnadskod! Se till att det finns andra begränsningar av statens byggregler för din kommun eller din ort.


Video Board: How to Find and Repair Exhaust Leaks EASY (Without a Welder)