Specifikationer för taket

 • Komponent: takyta 44 m²
 • Kakelform: Dubbla genomgående kakel
 • Takteknik: Fäst enligt reglerna för skydd
 • Formatera takplattor: standardformat, krav mindre än eller lika med 15 st / m2
 • Teknik Färgplattor: med självrenande beläggning
 • Färg: naturlig röd
 • Intern beläggning Takfogar: Tvärgående och längsgående fogar
 • Underjordisk takläggning / väggbeklädnad / forarbete / kläder: befintliga båtar
 • Takhöjdsintervall [grader]: över 35 till 40
 • Byggmaterial, täckning: takplattor
 • Takform: hälltak

* Obs! Endast taket på takytan var övervägt, ingen design av takskenor och vingar, inga åskdesigner

** Byggnadsställningar (takställningar) ingick inte i exemplet

Tips och tricks

Klicka här för detaljerad kostnadsberäkning.

Video Board: WE FOUND A SQUAD CAMPING ON THE ROOF...LOL! Nickatnyte + Powerbang [PUBG MOBILE]