Det optiska och funktionella livet för betongtaket


Betongtakets livslängd bedöms av två betraktningsvinklar. Den funktionella aspekten kommer vanligen först. Takets täthet måste garanteras på hela området. Om enskilda betongplattor inte längre uppfyller detta krav kan de bytas ut om det behövs för att förlänga hela takets livslängd.

Det andra avgörande kriteriet för bedömningen av betongtakets liv är optisk bevarande. Här har betongplattor en nackdel jämfört med lerplattor. Ytan, som liknar leran under de första åren, förlorar vanligtvis sin färg efter tio till femton år och börjar färgas i den naturliga grå betongfärgen.

En annan egenskap är tillväxten av betongtaket, som vanligtvis inte har någon effekt på hållbarheten, men stör utseendet. Speciellt på norra sidor måste man förvänta sig med Vermoosung, som knappast kan förhindras.


Video Board: