Boendeutrymme under trappor - det är beräkningen


Vid beräkning av bostadsytan finns inte bara många falska uppgifter och åsikter. Det finns också mycket falsk information om ämnet trappor. Det beror bland annat på att bostadsutrymmeförordningen redan har ändrats flera gånger och nu behandlas området under trappan annorlunda.

Golvyta förordning

Wohnflächenverordnung skapades ursprungligen för bostadsreklamslagen. Det är avsett att reglera beräkningen av bostadsutrymmen i ett statligt subventionerat hyrahus. Det används dock även privat för beräkning av bostadsutrymme och är nu universellt giltigt. Den nuvarande versionen trätt i kraft den 1 januari 2004.

Beräknings giltighetstid

Bostadsberäkningar som redan gjorts före 2004 enligt den gamla regeln fortsätter att gälla om inga strukturella förändringar görs. En omräkning kommer endast att krävas om större strukturella förändringar har gjorts.

Trappor och bostadsyta

I den gamla versionen av Wohnflächenverordnung räknades utrymmet under trappan endast som bostadsyta om det var minst två meter högt. I den nya versionen ingår emellertid områden mellan en och två meter i höjd nu som bostadsyta. Från en höjd av två meter är området betraktat som bostadsyta i sin helhet.

  • Områden med en klar höjd på minst två meter är fullt krediterad
  • Områden med en klar höjd mellan en och två meter krediteras i hälften
  • ouppvärmda rum, som vinterträdgårdar eller simbassänger debiteras hälften
  • uppvärmd vinterträdgård är en av bostadsutrymmena
  • Balkonger, takterrasser eller terrasser krediteras beroende på konstruktionen mellan kvart och en halv

Tips och tricks

Om bostadsyta är mer än tio procent lägre än vad som anges i hyresavtalet kan du utmana kontraktet och minska hyran i enlighet med detta. Men tänk på att till exempel en generell avdrag för plasterade ytor inte längre tillhandahålls. Även en generell avdrag på tio procent för byggnader med endast en bostadsenhet har utelämnats i den nya förordningen om bostadsuträkning.


Video Board: