Välj natursten eller kakel som golv och väggbeklädnad

När man väljer att välja natursten eller kakel som golv- och väggbeklädnad, spelar smaken och praktiska överväganden lika roller. Keramiska plattor är enklare att rengöra och mindre känsliga än natursten. Ett föredraget naturstenutseende kan emellertid skyddas på samma sätt genom tätning.

Oföränderliga egenskaper

Egenskaperna hos natursten gör det till ett känsligt material jämfört med plattor. Eftersom basalter, graniter, marmor och andra ädla stenar behåller sina egenskaper endast med öppna porer, är kakel ofta det bättre valet i kraftigt använda användningsområden.

Fastän natursten kan anpassas till kakelens egenskaper genom målning eller tätning, förlorar den sin förmåga att diffundera. En impregnering av natursten skyddar delvis, men kan inte hindra känsligheten att tränga in vätskor, fetter och oljor.

beslutskriterier

Vid avvägning av beslut mellan kakel och natursten är graden av förorening och möjliga försiktighetsutgifter för vård och underhåll avgörande. I ingångsområden och korridorer med stor mängd smuts bidrar endast disciplin till att bevara ett naturgolv. Vägsalt och vägsmuts kan inte skada keramiska plattor.

Detsamma gäller balkonger och terrasser, där det till exempel ätas och grillas ofta. Fetter och oljor kan också avlägsnas från kakelytor med lösningsmedel rengöringsmedel. Natursten är inte lämplig och kan upparbetas endast villkorligt. Förutom natursten eller plattor betraktas även betongplattor här.

Fördelar med plattor

 • Behöver inte förseglas
 • Aggressiva aggressiva, sura och hårda rengöringsmedel
 • Utveckla inte permanenta djupdragna fläckar
 • Är dimensionellt stabila än natursten och reagerar inte på utomhustemperaturer

Fördelar med natursten

 • Har individuellt skapade och odlade strukturer och strukturer
 • Påverkade av fukt balansera inomhusklimatet positivt
 • Titta visuellt ädelare och mer värdefull än plattor
 • Kan också monteras i plattform i mycket stora versioner

Nackdelar med plattor

 • Kan inte läggas lös i en slipbädd
 • Är begränsade i optiskt utseende
 • Kan endast läggas upp till definierade maximala storlekar

Nackdelar med natursten

 • Mycket känslig för tvättmedel utanför pH-neutralområdet
 • Förorenad särskilt mot flytande ämnen
 • Endast villkorligt att rengöra eller återställa

Tips och tricks

Genom att välja rätt natursten kan du göra skillnaden mindre. Plattor är alltid lättare att rengöra och mindre känsliga.

Produktbild: Alabn / Shutterstock

Video Board: En liten film om kakel och klinker - Byggfabriken