Är ett svamplås säkert?

Antalet inbrottsbrott och inbrottstest har ökat dramatiskt de senaste åren. Många husägare och hyresgäster vill därför göra fönster och balkongdörrar säkrare. Det kan läsas om och om igen att svamphuvudlås ska erbjuda en hög grad av säkerhet och kan även eftermonteras. Men hur säker är svamphuvudlås? Nedan finns svaren.

Konventionell fönsterrulle svänger en svag punkt

Antalet inbrott har ökat massivt de senaste åren. I genomsnitt finns det ett inbrott eller försök att bryta in var tredje minut. Flertalet av de brott som försökas genom fönster och balkongdörrar. I cirka åtta av tio fall görs ett försök att pry öppna det aktuella fönstret. Från detta kan man redan dra slutsatsen att framför allt fönsterkarmarna är målet för inbrottstjuvarna. Standardbeslag med de vanliga platta rullarna kan levereras mycket snabbt.

Svamphuvudlås är mycket säkrare

Detta motsätts av de så kallade svamppinnarna. Dess särdrag är den svampformade runda ytan, vilket ger praktiskt taget ingen attackyta, en spakverktygssats. Så i princip kan det konstateras att ett svamplås är mycket säkrare än de konventionella valsarna. Hur säkert ett svamplås är, kan inte besvaras fast pris.

Hur säkert beror dock först och främst på motståndsklassen

Snarare är den motsvarande motståndsklassen avgörande här. Beroende på motståndsklassen (WK) har ett fönster också ett annat antal svamphalslås, men detta är inte obligatoriskt. För privata bostadsutrymmen är följande motståndsklasser viktiga (alla andra klasser skulle kosta för mycket):

  • Motståndsklass RC 1 N: inget speciellt (manuellt) inbrottstest
  • Motståndsklass RC 2 N: fönstret måste stå emot små inbrottstest under tre minuter
  • Motståndsklass RC 2: Fönstret måste klara inbrytningsförsök med ett ljust verktyg i tre minuter, dessutom krävs säkerhetsglas
  • Motståndsklass RC 3: låset måste stå emot en lite erfaren inbrottstjuv med två skruvdragare och ett monteringsjärn upp till fem minuter

Antal svamphuvudlås ej angivna

Många säkerhetsföretag anger antalet svamplås i motståndsklasser enligt följande:

  • WK RC 1 N: 4 konventionella fönsterrullar
  • WK RC 2 N: 4 till 6 svamppinnar
  • WK RC 2: 6 till 8 svamppinnar
  • WK RC 3: 8 till 10 svamppinnar

Svamphuvudlås och andra fönsterkomponenter

Antalet svamplås är därför inte kritiskt för säkerhetsklassen eller motståndsklassen. Så, hur många svamplås måste installeras beror på de individuella säkerhetskraven och de grundläggande kraven i det drabbade fönstret. Naturligtvis kan du också ommontera svamphuvudlås.

Tips och tricks

Om du vill eftermontera lämpliga spigotrullar kan du läsa mer om kostnaderna för eftermontering av svamphuvudlås.

Video Board: Tapetsera - steg för steg