Förhindra mögel - är det även möjligt?

Mögel gör många människor rädda - och med rätta. I dagens hermetiskt förseglade och högisolerade byggnader har risken för mögeltillväxt till och med ökat. Hur man bäst kan förhindra en fruktade mögel kan läsas här.

Huvudsakliga förebyggande åtgärder

  • Kontrollera luftfuktigheten
  • Optimera ventilationsbeteendet
  • Upptäcka och eliminera byggskador
  • utför inte individuella renoveringar
  • kalkbeläggningar

Dessa åtgärder kan redan effektivt minska risken för mögeltillväxt.

Kontrollera luftfuktigheten

Vilken form som behövs är fukt. Bara där det är tillräckligt fuktigt kan en form trivas. Andra grunder, som syre, näringsämnen eller lämplig pH-miljö, är vanligtvis svåra att avlägsna från mögel. Om det inte finns tillräckligt med fukt, kommer svampen att torka ut och kan inte leva.

Relativ fuktighet

Den relativa fuktigheten (se även daggpunkten) är måttet på hur mycket luftfuktighet luften i rummet är mättad. Den relativa luftfuktigheten refererar alltid till den speciella lufttemperaturen som för närvarande råder. När luften blir varmare eller kallare förändras den relativa luftfuktigheten.

Mäta luftfuktighet och eventuellt luftfuktighet

Fuktighet kan lätt mätas i vilket rum som helst med en enkel hygrometer. Den relativa luftfuktigheten i procent visas direkt på dessa enheter. Digitala hygrometrar är redan tillgängliga från cirka 5 till 6 EUR.

En speciell fuktmätare för professionella, som även kan mäta fuktigheten hos trä och byggmaterial, får du från cirka 30 euro i handeln. En mätning är emellertid inte nödvändig för förebyggande.

Optimalvärden

Luftfuktigheten inomhus får inte överstiga 60% - även nära väggytorna. Optima värden är mellan 40 och 60 procent relativ fuktighet. Du kan reglera dem genom att ventilera rummen. Detta ensamt kan ofta förhindra mögeltillväxt.

Optimera ventilationsbeteendet

Korrekt och riktade ventilationer är avgörande för förebyggande mögelkontroll. Genom avluftning av överskott avlägsnas fukt, och risken för mögeltillväxt minskas alltså kraftigt. Tvångsventilationssystem är också möjliga och ofta ganska effektiva.

Upptäcka och eliminera byggskador

Dessa inkluderar framför allt termiska broar eller felaktigt genomförd isolering och värmeisolering. Kondens eller fuktiga områden är ett absolut varningsskylt, och du bör se till att isoleringsåtgärderna alltid anpassas specifikt till befintlig byggsituation.

Utför inte enskilda renoveringar

Att bara skada väggarna, men inte byta fönster för dem med lägre U-värde kan vara mycket problematiskt. Detta är till exempel en av huvudorsakerna till formbildning efter energiska renoveringsåtgärder (isolering). Renoveringar bör alltid fyllas i och samordnas.

kalkbeläggningar

Lime skapar en pH-miljö på vilken mögel dör mycket snabbt. Ändå kan du undvika mögeltillväxt. Kalkfärg kan därför vara ett bra förebyggande medel.

Tips och tricks

I synnerhet i gamla och historiska byggnader och i välvda källare har det så kallade luftkalkgipset visat sig reglera fukten och förbjuder formfaren ofta.

Video Board: KLÄMMER FINNAR OCH PORMASKAR