Mögel - inte alltid synlig


Mögelutsläpp är en tydlig varning till alla att något behöver göras. Men även mögel som inte är synlig, kan redan göra dig sjuk. Hur man spårar mögel i alla fall och varför det ofta är osynligt förklaras i den här artikeln.

Dold mögel

Mögel finns inte bara på ytor, utan kan också döljas. Schimmel tycker även om att stanna i dolda, svårt att se platser eftersom det finns mindre utkast. Stående, fuktig och varm luft främjar utvecklingen av mögel.

Eventuella infestationer

  • vägg nischer
  • under paneler eller paneler
  • under screed
  • under golvet
  • bakom möbler
  • i hålrum i huset

Dold mögel kan vara ansvarig för det faktum att även på synliga ställen vid (för mögel) gynnsamma förhållanden igen och igen mögelinfestation uppstår och försvinner sedan igen.

mögelsporer

Om levnadsförhållandena för formen inte är så gynnsamma att det kan spridas, kan det ändå vara ett stort antal mögelsporer. Även ett stort antal sporer kan göra dig sjuk, men sporer är i allmänhet osynliga för det blotta ögat.

Tecken på en dold mögel

Förutom dessa sporadiskt förekommande infestationsproblem i de synliga områdena finns det också några andra tecken som kan indikera att dold form har spridit sig:

  • Mögel lukt, antingen smaklös eller efter jord och skog, är ett typiskt tecken, men uppträder endast tydligt vid redan hög infestation
  • Textilier kommer över tid att plocka upp smaklös, smaklös lukt när i huset
  • typiska mögelsjukdomar (andfåddhet, allergier, jämnvattna ögon och koncentrationsproblem) kan orsakas av mögel liksom andra byggpennor
  • Silverfish, woodlice och så kallade åskväder kan vara en indikation på dold mögel

Spåra ner dold mögel

För detektering av dold mögel finns olika metoder. Den mest pålitliga är alltid ett rumsmätning. Det visar sönderdelningsprodukter av dödmögel och metaboliska slutprodukter av levande form även i de minsta mängderna i rumsluften (så kallade MVOC). Denna undersökning kommer att utföras av en specialiserad expert och i vissa fall gör hälso- myndigheterna sådana mätningar.

Schimmel Beagle

Speciellt med osynlig angrepp används ofta också en grå beagle. Eftersom hundar har en utmärkt luktsanslutning kan de, såväl som rummets luftmätning, detektera även de minsta mängderna av mögel. Detta är inte svårt för hundar, eftersom mögel luktar mycket tydligt och starkt för dem. De utbildade hundarna är ofta ännu bättre än enheter. Metoden att hitta mögel med spårhundar kommer ursprungligen från Sverige, men är nu också vanligt hos oss.

Tips och tricks

Om du ens har den minsta misstanken att mögel kan gömma sig i ditt hus eller lägenhet, bör du genast börja din sökning. Ta inte detta lätt.


Video Board: Bedårande Barn feat. Peter Jezewski - Varje Liten Del (2018)