Spegel slipning: vad bör övervägas?


Grind spegel slingor eller speglar? Vad är skillnaden? Vi förklarar hur du kan mala hörnen och kanterna på din spegel och vad du menar med spegelband.

Grind spegel slingor eller speglar?

Spegel slipning är produktion av böjda speglar som används för reflekterande teleskop. Här är en spegel markerad. Spegelämnet är avfasad först och sedan är en valvliknande fördjupning markerad in i den.
Genom att slipa speglar i allmänhet förstår man slipningen av skarpa kanter och hörn, t.ex. orsakad av att bryta eller klippa en spegel.

Vad bör beaktas vid slipning av en spegel?

  • Vid slipning av skarpa kanter på en spegel, var noga med att bära handskar för att skydda mot brutet glas.
  • För att sanda speglar behöver du speciellt glas slipmedel, till exempel glas. en kiselkarbidgrind (i pennform) eller vattenpapper som du kan få online för mindre än tio euro.
  • Vid slipning bör du lägga lite vatten på slippunkten så att spegeln och slipmaterialet inte värms upp.

Tips och tricks

Du kan dekorera eller dekorera din polerade spegel shard ganska.


Video Board: Historiska: En funktionalistisk borg