Många typer av tennskruvar tillåter olika nedskärningar

En metallskärmaskin kan vara allt från en förstärkt hushållsax till en högpresterande sax med bultskärteknik. I precisionsmekanik är metallfri avskiljning av metall en viktig faktor. Det är i allmänhet det snabbaste metallseparationsverktyget för manuell användning utan extra kraft.

Funktion och bladformer

Det finns två typer av plåtsaxar. Du kan, i likhet med vanlig hushållsax, överföra enkel hävstång från handtaget till diagonalt motsatta bladvingen eller arbeta med översättning. Hävstångseffekten ökar den applicerade kraften med ungefär ett kvartal. Stora häftskärmade metallskjuvar, som brandsläckande sax, skiljer knappt från bultskärare.

Olika blad och skäreggar underlättar skärningen. Basformen består av raka skärkanter. De är lämpliga för raka och något böjda skär. För böjda skär kan vänster eller höger handskärningsmodell användas beroende på skärriktningen.

Det finns olika böjda saxblad för skärning av större böjningar och figurer eller prydnadsfräsar. Återigen kan du välja mellan vänster och höger snitt. Bladens längd är ett annat kriterium av lämplighet. Korta saxhuvud kan möjliggöra större riktningsförändringar i skärbanan och smalare krökningsradie.

Skikttjocklekar och saxtyper

I allmänhet är arktjockleken uppdelade i två områden. Tunna plåtar är upp till tre millimeter tjocka, alla högre styrkor är hänförda till tungplattan. Termen ark refererar inte till materialtjockleken, utan till strukturen som skapas av rullningsprocessen. Det finns både tunna och grova smala plåtar.

Tunna blad är högre kvalitet och stabilare, så att gränserna för skärning utan hävstång vid lägre styrkor snart når sina gränser. Som en riktlinje kan översättningsfri skärningskapacitet med tjocklekar upp till två millimeter antas. Typen av metall och legering kan skifta detta värde upp till trettio procent.

Den starkaste kraften utvecklar en tennsnus upp till cirka tre fjärdedelar av den totala bladvägen. Vid användning ska en ny klippning göras vid detta märke genom att öppna tennskruvarna igen.

Tips och tricks

Skillnaden mellan tennsnus och en nibbler ligger i det sätt på vilket metallen separerar. En nibbler "stansar" arket från varandra, alltid producerar chipping. Förutom den direkta förlusten av material skapar du ytterligare dimensionella förändringar genom dubbelsidig rakning av stanslinjen.

Video Board: