Kalkgips har egenskaper som förbättrar inomhusklimatet


Ren kalkgips är ett av världens äldsta byggnadsmaterial och byggmaterial. Bränd kalksten är bränd från rå kalk, som blir slakad kalk genom efterföljande tillsats av vatten. Gipsens viktigaste egenskaper, även känd som vitkalkhydrat, inkluderar dess höga kapillaritet och fuktabsorptionsförmåga.

Många fördelar och vissa nackdelar

När man bestämmer vilken inre gips som är bäst, måste typen av användning och önskad effekt på rumsklimatet beaktas. Skillnaderna är dessutom mellan ytgips och spolning.

Som invändigt gipsmaterial kan nästan alla typer av vägggips appliceras på nästan alla ytor. Följande fördelar med kalkgips kan användas:

  • Hög kapilläritet med fin porer hög fuktabsorptionsvolym (svampeffekt)
  • Stark diffusion genomströmning (plocka upp och släppa ut vatten)
  • Förhindra mögel från snabb återtorkning och alkalinitet
  • Används som jämn och grov gips
  • Medelkänslighet för hög luftfuktighet
  • Kan blandas och användas som en lätt gips
  • Binder organiska föroreningar ur luften i rummet

Vid bedömning och val av innerväggsplaster måste även följande negativa egenskaper beaktas:

  • För våtrum och yttergips är det också "vattenvänligt" och känsligt
  • Bland gipsarterna är den dyraste varianten
  • Behandling med hög alkalitet utan hudkontakt krävs

Limgips med gips och cementsträcka

Som alternativ till ren kalkgips kan man välja andra och delvis liknande plåster, vilka skiljer sig åt i sina egenskaper. Kalkgipsputz är sparsamt med avseende på murverket och används ofta som spola. På ytan har den större känslighet mot fukt.

I valet mellan Kalkgipsputz eller kalkgips är belastningen avgörande. I utomhusområden och i våta områden är cementberikad gips mer fördelaktig. Ren kalkplaster och limplaster, som är ännu mer utsträckta med gips, beroende på blandningen och tillsatserna, är lämpliga för diffusibilitet och känslighet hos lammgips.

Tips och tricks

Underskatt aldrig dess alkaliska effekt vid blandning och bearbetning av kalkgips. Krossad kalk "brännskador" i huden och lime damm kan allvarligt skada dina ögon, vilket kan leda till förlust av syn. Använd endast med andningsskydd, ögonskydd, långärmad kläder och skyddshandskar.

Produktbild: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock


Video Board: