Hiss - Justera hastighet

Rekord kan vara något trevligt, men för egen privat hiss är de inte lämpliga av säkerhetsskäl ensamma. Hissen ska dock inte ta sina passagerare för långsamt till nästa våning. Säkerhetssystemet måste anpassas till hissens hastighet.

Säkerhetssystem och hastighet

Normalt har varje hiss idag ett säkerhetssystem som garanterar en jämn hastighet. Systemet säkerställer också en mild bromsning och start av hissen. Även om lissens rep repar, kan det här systemet förhindra kraschen i hytten.

Sedan juli 1999 måste hissar vara utrustade med tolv gånger säkerhetsnivå om det finns tre linor. Om hissen bara har två rep måste den till och med säkras 16 gånger. Således kan även en hiss lastad med sin maximala tillåtna vikt inte krascha om ett rep bryts.

Snabba hissar

Den snabbaste hissen är en OTIS, som sedan 2009 har transporterat människor i Burj Khalifa på nio meter per sekund genom den längsta hissaxeln i världen. Inom Europa är den snabbaste hissen i Berlin Kollhoff-tornet.

Tips och tricks

Försök inte påverka den professionella som beräknar din lift. Inte ens hastighet eller styrka räknas här. Dessutom måste framdrivningen av systemet vara exakt anpassat till repen. Om det är för lågt rullar repen och hissen börjar plötsligt och kan inte retarderas ordentligt. Om drivkraften är för hög, kommer repet att bäras snabbt. Dessutom kan kabinen inte hålla sig precis på golvet och förblir ofta lite för hög eller för låg vid brytpunkten.

Video Board: Jens i Hissen