Diskmaskinens liv varierar


Som med någon annan teknisk enhet består diskmaskinens liv av flera faktorer. Köpeskillingen, inställningen, belastningsintensiteten, regelbunden vård och plats spelar viktiga roller.

Regelbunden vård förlänger livet

För att öka diskmaskinens livslängd, bör du bekanta dig med tillverkarens bruksanvisning en gång. Om du är medveten om diskmaskinens grundläggande funktion, kan du genomföra ett grundligt och omfattande underhåll.

Se till att diskmaskinen är inställd på kranvattnets hårdhet. Rengör grov botten sikt i tvättrummet omedelbart om märkbart nedsmutsning eller med regelbundna mellanrum minst var tredje tvätt. Spolarmarna ska rengöras minst varannan månad. Kontrollera alla tätningar, tändare och filter minst en gång per år.

Moderna diskmaskiner är utformade för en livslängd på tolv till 15 år. Toppprodukter från högsta prisklass ska vara i tjugo år.


Video Board: Tips 14: Kök - Ugn och diskmaskin