Hålens liv sänks genom användning

En rambrunn är den "enklaste" typen av brunn. Röret, som har rammat i marken, når maximalt djup på sju meter och tappar grundvattnet på grundnivå, precis som en funktionellt identisk hammerhuvud.

Brunnens livstid beror på två viktiga faktorer. Beroende på det vattenbärande lagrets renhet spolas mer eller mindre sand och lera genom filtren. Eftersom grundvattnets grundvatten vanligtvis översvämmade med ett stort antal smutspartiklar, delvis också av växtens natur, ökar filtren hos rambrunnen relativt snabbt.

Den andra väsentliga aspekten är flödeshastigheten. Ju högre vattenavlägsnande desto snabbare smutspartiklarna tvättas i. Mellanrengöring av brunnsröret kan endast förlänga igensättningen och förlänga livslängden med en minskad produktionshastighet. I genomsnitt stannar en brunn i fem år innan den löper torr.

Video Board: The Thinning