Juridiskt avseende små avloppsreningsverk


Vid konstruktion och drift av små avloppsreningsverk måste ett antal juridiska aspekter beaktas. Många av reglerna är komplicerade och har överlappande omfång. Vilka regler som ska följas kan läsas i den här artikeln.

Tillstånd och vattenlagligt tillstånd för befintliga anläggningar

På grundval av bestämmelserna i vattenlagstiftningen föreskriver myndigheten vilken rengöring som ska genomföras i vilken utsträckning. Detta tillstånd kan också återkallas eller ändras när som helst.

Ett så kallat vattenrättighetstillstånd kan också beviljas för en begränsad tid. Om tidsfristen löper ut måste du ansöka om förlängning. Under förlängningen kan myndigheten också fixa förändringar, kräva modernisering eller omvandling av anläggningen.

På så sätt får lagstiftaren ett handtag för att göra befintliga system obligatoriska för att anpassa sig till det nuvarande toppmoderna läget.

Ny konstruktion av en växt

För nybyggnation av en anläggning krävs ett vattenlagstiftning enligt 8 § WHG. Ansökan måste skickas till den lägre vattenmyndigheten, vanligtvis på distriktskontoret.

Ett undantag från skyldighet att ansluta krävs också - så länge fastigheten är ansluten till avloppssystemet, godkänns vanligtvis endast i sällsynta undantagsfall.

Bilagor ska läggas till i ansökan om installation av föreskriven rengöringsklass.

Nödvändiga tillägg till ansökan om nybyggnation

  • Markplan som topografisk karta på en skala av 1: 25.000
  • Platsplan 1: 100/1: 1000
  • en dräneringsplan för hus och egendom
  • en planritning och en sektionsritning av klargöraren och den tekniska uppsättningen
  • en beskrivning av växten
  • ett bevis på anläggningens övervaknings godkännande av anläggningen
  • ett bevis på växtens design
  • ett underhållskontrakt för installationen (krävs inte för alla typer av installationer, ibland en minimaltiden för godkännande)

Övriga tillämpliga föreskrifter för små reningsverk

Det finns också andra viktiga regler som gäller för små installationer. I synnerhet ska reglerna i vattenrättslagen och landvattenlagen följas här.

Vissa enskilda regler för de relevanta avloppsvattenmyndigheterna i distriktet kan också beaktas.

Tekniska föreskrifter för små reningsverk

DWA-föreskrifterna utgör grunden för planering och uppförande av små avloppsreningsverk.

Dessutom finns det DIN 4261 och DIN EN 12566, som även innehåller tekniska regler för byggandet samt drift och underhåll av små avloppsreningsverk.

Tips och tricks

Specialiserade företag brukar göra hela ansökan och även ansökan om en marknadsföring för små avloppsreningsverk som en kostnadsfri tjänst.


Video Board: Göteborg kommunfullmäktige 2017-11-23