Bygglagen krävde trappans bredd


I bygglagen enligt den giltiga trappan är DIN 180565 uppdelade i trappor i nödvändiga och inte nödvändiga trapptyper. Dessutom görs en distinktion mellan en allmän regel för byggnader och föreskrifter för trappor i bostadshus och lägenheter.

Minsta bredd och gångavstånd

I allmänhet gäller en användbar minsta körbredd på en meters trappor för trappor som krävs enligt bygglagen. I bostadshus och lägenheter är det åttio centimeter.

Med onödiga trappor, vanligtvis ytterligare trappor till huvudgolvanslutningarna, definieras femtio centimeter som minsta bredd både i allmänhet och i vardagsrummet.

För trappor på offentliga platser och i trapphus i lägenhetsbyggnader gäller särskilda regler för trappans bredd. Om upp till 150 personer förväntas vara användare, är minsta storleken i många fall inställd på 1,25 meter. Vandringsområde definieras som tjugo procent av steget bredden från mitten.


Video Board: TVF - BLF - dec 2012