Laminat på PVC kan läggas utan stor ansträngning


I nästan alla fall kan det tidskrävande avlägsnandet och bortskaffandet av ett gammalt PVC-golvbeläggning avhjälpas om rummet ska läggas ut med laminat. Eftersom laminatet har inneboende stabilitet kan plastbotten också vara relativt elastisk. Observera dock värmekonstruktioner.

Effektljud och skärprov

I princip är alla rimligt bevarade gamla PVC-golv lämpliga som substrat för laminat. På samma sätt som laminatet placeras direkt på screed måste hänsyn tas till slagljudisolering. Eftersom laminatet nu nästan alltid är flytande, vanligtvis i form av klickpaneler, är korkläggningen eller filten på PVC tillräcklig.

För att göra det gamla PVC-golvets planhet och för att hitta några skadade områden i undergolvet ska marken slås av jämnt. För krispiga eller smuliga ljud hjälper en skärning på cirka tio centimeter med en skärare. När man försiktigt och försiktigt lyfter en PVC-kant kan tillståndet på golvet under plastet kontrolleras med ficklampa och en tandspegel.

Om det skulle vara löst, smuligt eller på annat sätt skadade områden i PVC-bädden kan rummet sprutas med ett cement- eller bindemedel. Sedan slätas PVC ut med en tungmetall bar. Eventuella små bubblor och stötar kan punkteras med en mejsel eller en skärspets före rätningen.

Stäng av ångspärrfunktionen

Den största risken när man lägger laminat på PVC är plastens täthet. Om jorden utsätts för större temperaturskillnader kan den obefintliga diffusionen leda till kondensering under PVC eller i utrymmet mellan PVC och laminat. Denna risk förekommer främst i källare och andra våningar direkt intill marken.

Det finns knep för att inaktivera denna ångspärrfunktion av PVC. I princip kan diffusibilitet skapas genom små ingrepp:

  • I PVC införs ventilationsskärningar, som fördelas ungefär en meter från varandra i ett kontrollmönster över hela golvytan
  • För befintliga fogar, till exempel i PVC-plattor eller plattor, klibbar skarvarna och exponeras

Tips och tricks

Det finns ventilationselement som du kan integrera i ditt laminat. Skär PVC under monteringspunkterna med flera små parallella skär.


Video Board: Structron demo, Hörby Bruk