Byt köksblandare - så är det gjort


Kranar kan ha en mycket annan livslängd - vid något tillfälle kranen men då bruten och måste bytas ut. Naturligtvis kan inredningar också bytas ut för högre kvalitet och snyggare modeller. Hur detta görs visas i vår artikel.

Skäl till utbytet

De enkla armaturerna med två knoppar behöver du oftast bara byta ut. De är mycket enkla och robusta, och du kan reparera dem för nästan alla skador. Å andra sidan är det inte alltid så enkelt med enhävsblandare - här är byte ofta den bästa lösningen, särskilt eftersom många av dessa beslag inte kan demonteras alls.

En annan anledning till en utbyte kan givetvis vara förändringen till en snyggare eller högre kvalitetsmodell. I det här fallet borde du fortfarande behålla den gamla kranen - vid skada har du fortfarande en fungerande reserv för hand.

Byta ut montering - steg för steg

  • ersättningsventil
  • rörtång
  • hink

1. Stäng av vattnet

Avsluta vinkelventilerna helt och stäng av huvudkranen för säkerhetsskäl. Låt ventilen springa tomt och se till att inget mer vatten kommer. Var mycket försiktig vid denna tidpunkt, annars kan du bli hotad med mycket allvarlig vattenskada.

2. Demontera den gamla monteringen

Koppla bort anslutningarna på anslutningsslangarna från vinkelventilerna. Fånga droppande vatten i en hink under den. Lossa muttern under monteringsbrickan och ta bort monteringsbrickan under diskbänken. Nu kan du dra den gamla ventilen uppåt.

3. Sätt i ny montering

För den nya monteringen, ta bort fixeringsbrickan genom att först lossa muttern. Sätt in kopplingen ovanifrån och fäst den provisoriskt. Anslut ventilen till vinkelventilerna, se till att anslutningarna inte lutar och att packningarna är ordentligt inuti varandra.

4. Justera och testa

Justera det anslutna fästet exakt och dra åt muttern under monteringsplattan. Öppna huvud- och vinkelventilerna och låt vattnet springa i minst 10 minuter. Kontrollera läckor.

Tips och tricks

Innan du lägger på gamla kranar "på reserv", är det bäst att avkalka dem noggrant i ett ättikabad.


Video Board: Byta läckande insats på FM Mattsson köksblandare