Galvanisering


Galvanisering: inte

Zinking är en av de mest komplexa men också de mest stabila träfogarna. I de arbetsstycken som ska förenas, z. När det gäller en låda skärs ett visst antal komplementära tänder, som är limmade ihop - som i två händer vars finger meshed med varandra i 90 graders vinkel.

den Antal tänder för en fingerskarvning med raka tänder bestäms av trä Beam i millimeter genom trä tjocklek i millimeter. Ett 19 mm tjockt och 171 millimeter stort trä delas sålunda i 9 delar. Om resultatet inte är ett heltal, blir det en hel och framförallt udda nummer avrundat, Dessutom bör bredden på en enda del inte vara större än trätjockleken. Annars måste du lägga till ytterligare två delar så att tennbredden minskas och antalet delar ökar. Idealiskt är det arm bredd ungefär en Tredje av trätjockleken.

Den mest sofistikerade varianten är laxstjärtfog, i vilka tänderna är tagna tillsammans med sin trapezform och är synliga vid ytterkanterna. Vid en halvgömd svallhjärtadyn tänderna är bara synliga från ena sidan, vid hemlig svallhjärtadryck Trots allt visar mitring inte längre någonting från de två arbetsstyckarnas ändkorn. För att applicera en zinkation även med T-formiga föreningar, erbjuder lagerkant på, som endast består av en svanshalsstång och en matchande ås. Om du vill kan du också se gräset som en variant av bunggen (se tungan och spåret). För att ansluta stora träytor är det också möjligt att skapa en kontakt i form av två sammanhängande svalor på.

Instruktioner fingeravtryckning

Märkning av tinddelningen

Galvanisering: inte

Vinkel med stoppvinkel

Galvanisering: tänderna

Dela tänderna med en spridning

Galvanisering: tänderna

zink division

Med en låda eller ram med fingerskarvning Används först en streckmätare i ändarna av arbetsstyckena trä tjocklek rörd. Då ritar du på tänderna. Om träbredden är uppdelad i fem delar, till exempel, kommer ett arbetsstycke att ha två prongar och dess matchande motsvarighet kommer att ha tre prongar (se beräkning ovan). För detta ändamål skrivs de enskilda tänderna på framsidan såväl som den inre och yttre kanten av det första arbetsstycket med beläggningsmätaren. Tidigare bör du ha med en stoppvinkel överskridit trätjockleken på arbetsstyckets ände.

Sågning och prying ut tänderna

Galvanisering: galvanisering

Sågning av tänderna

Galvanisering: inte

Sågade tänder

Galvanisering: schwalbe

Pryar ut tänderna

När alla nödvändiga dimensioner är markerade klämmas trädelen upprätt.spelautomater vara av främre börjar till första strejkmåttet ner sågade. Två saker är viktiga: du borde använda en såg med fina tänder. En sedelsåg eller såg erbjuder sig själv. Du bör alltid alltid se på den halvdragen linjen på sidan av träet för att tas bort, annars skulle du ta bort för mycket material. Det är inte sågat exakt på stroke, men något offset från mittpunkten av stroke.

Om du såg alla slitsarna, tar du arbetsstycket i horisontell och ta bort det överflödiga träet med en mejsel. Det är viktigt att det sluttande träet bara är upp till mitt i trätjockleken och inte till slutet av arbetsstycket. För bättre kontroll vrids hälften av arbetsstycket och bearbetas från andra sidan. För att se till att Zinkgrund Dessutom kan du också fungera som ledare rakt trä sträcka sig till strejkdimensionen. Detta förhindrar att du går över den här enheten.

Markerar tanden på motstycket

Galvanisering: inte

Färdigt arbetsstycke som mall

Galvanisering: från

Spårar tårarna

Galvanisering: galvanisering

Såg motparten

Om du har helt utarbetat tänderna på ett arbetsstycke, kan du göra det som mall för utsprång på hans motsvarighet använda. För detta ändamål hålls det färdiga arbetsstycket på motstycket, eftersom det ska sättas ihop senare. Med en skarp penna eller en ritpinne ritar du de yttre kanterna på tandarna på motstycket. därefter över vinklade en zink sprickor På framsidan av motstycket klämmer det fast och fortsätter som i det första träet.

Rengöring, limning och plastering

Galvanisering: inte

Passa på zinkering

Galvanisering: tänderna

Jämna tänder

Galvanisering: galvanisering

Kompositfingerbett

När anslutningen är monterad maler du alla inre kanter, limmade ramdelarna och kombinerar detta. Det här fungerar bäst om du har en liten platt bit av trä Används som placeras på arbetsstycket för att skydda träytan, som tappas med en hammare i motstycket. När föreningen har torkat kan du bryta ramkanterna och ramen Glatt smidigt.

Variant: swallowtail-anslutning

en laxstjärtfog eller laxstjärtformad produceras analogt med en Fingerzinkung. Endast teckens tecken är gjort på ett annat sätt, eftersom tanden är här trapetsformad utarbetas. Därför krävs det en del manuella färdigheter och matematisk förståelse, så att arbetsstyckena också kan monteras noggrant. Förhållandet för höjningen av zink lutning är vanligtvis 1:6 i mjuka skogar och 1:8 med hårda skogar. än schwalbe pjäs är det arbetsstycke som utsetts vars tänder - svallar - sedda från framsidan är rektangulära och sedda från trapsformiga längdsidor. I zink stycke Det beter sig exakt motsatt.

Enkel tinesektion

Galvanisering: inte

schwalbe division

Galvanisering: tänderna

Sågar svallarna

Galvanisering: från

schwalbe pjäs

Det är naturligtvis trevligare om tanden och avstånden mellan dem är ungefär lika. Men inte alltid utseendet på anslutningen är avgörande, så att du ibland kan göra utan den utarbetade metod för märkning som nämns nedan.

I denna typ av tinddelning är det inte nödvändigt att arbeta med styrningar eller klämma arbetsstyckena mot varandra. I stället ställer du helt enkelt säkerhet för sväljningen massa Det bör noteras att tennvinkeln har valts i standardområdet och tänderna är alla samma. Svallarna kan då bredare än trätjocklekenDäremot kan avstånden mellan svallarna vara smalare.

Galvanisering: schwalbe

Spårar svallarna på tennstycket

Galvanisering: galvanisering

Vinkel med stoppvinkel

Galvanisering: från

Mated swallowtail joint

Om det är det schwalbe pjäs har arbetat ut, det kan kallas som mall för det zink stycke använd och fortsätt som med fingerbindning.

Regelbunden tenndelning

För att göra en vanlig tinddelning måste de två trädelarna klämmas så att Zinkenstück upprätt står och det schwalbe pjäs i en rätt vinkel kommer från insidan (senare lådan) kommer på detta och spola med den.

Tine-avdelningen måste användas två guider gjort. På zink stycke blir med en strejk mått en så kallad Central planen rivit på ändkornsytan, som löper parallellt med ansiktsens längre kant och ansikteets mitt, d. h. halva trätjockleken markerad. På ytan av det horisontella schwalbe pjäs Början från arbetsstyckets ände, den två och en halv gånger träets tjocklek rörd, d. h. hjälplinjen är två och en halv trä tjocklek bort från arbetsstyckets framsida och löper parallellt med den främre sidan av kanten.

den Antal svalor är inställd på en målinriktad tennhöjd på 1: 6 genom att dividera vedbredd med en och en halv gånger trätjockleken. Det är viktigt att en runda till ett helt tal, varigenom endast med en decimal av 7 är avrundad. Antalet Enheter för tine division är tre gånger antalet svallar plus en. För fyra svallar behövs 13 enheter (4 svallar x 3 + 1) för tandavdelningen. Dessa 13 enheter kommer att vara på en skiljelinje borttagen, som löper snett över Schwalbenstück när som helst. Det viktiga är att du väljer en längd som kan vara väl uppdelad i 13 delar.

Efter delning av delningslinjen överför du med en stoppa vinkel divisionerna på Central planen på tennstycket och på den tidigare dragna hjälplinjen på svalstycket. Nu är tänderna på prongdelen markerade med start från punktens andra delningspunkt liggare linjeschwalbe pjäs var och en drar en linje genom första och tredje delningspunkten på centrumlinjen av prongdelen. Analogt kommer de andra Tänder markerade, Sedan börjar du från den femte, åttonde och elfte divisionen på svalstycket.

Om alla tänder är märkta, fortsätt som i fingerbindningen. den zink stycke tjänar då som mall för sväljningen.

Liknande sidor

 • Spår och stift
 • Gör professionella träfogar själv
 • Bygga pallstolar - Konstruktionsmanual för trädgårdsfåtöljer av pallar
 • Rengör lederna i badrummet och trädgården ordentligt
 • Vik kuvertet själv
 • Färgsidor och färgsidor
 • mitre
 • Dekorationsidéer till jul
 • Foldboxar
 • halvering
 • Gör uppdateringar själv
 • stumfog
 • Tunga och spår
 • Tinker påsk dekoration själv
 • Carving pumpa


Video Board: Galvanisering i Zink