Den industriella golvtätningen är golvets yta

Det fysiskt stressade toppskiktet på ytan av ett industriellt golv är huvudspänningspunkten. Den öppna industriella golvtätningen måste fungera som en smutsbarriär mot underkonstruktionen medan man trotsar alla mekaniska krafter. Tätningen kan inkluderas i beläggningen.

Optik eller specialbelastning

I de flesta fall säkerställs tätningen av den industriella golvbeläggningen. Det vanliga materialet är ett epoxiharts som uppfyller kraven och belastningarna. Enfärgad genomfärgning av beläggningen garanterar att även om det inte finns några repor eller poäng på golvytan, så är inga optiska spår synliga.

Separata industriella golvtätningar är nödvändiga för speciella optiska krav och / eller individuella specialbelastningar. Av estetiska skäl kan till exempel tätningen hällas från kvartsand för att skapa en grov yta. På området kemiska substanser är tätningsmedel tillgängliga vars motstånd uttryckligen är utformat för exempelvis syror, alkalier eller frätande ämnen.

Video Board: