Ytterligare kostnader: domstolsdomar som du borde veta

Utöver de allmänna lagbestämmelserna som påverkar räkningen har många domar utfärdat under årtiondena, som reglerar tolkningen av gällande lagar. Den viktigaste av dessa domar, som du absolut bör veta, har vi sammanfattat här för dig.

Form och innehåll i avgiftsavräkningen

Det finns flera domar, som alla är rättsligt bindande. Således är det exempelvis nödvändigt att hyresvärden vid upprättandet av serviceavvecklingsavgiften inte bara representerar extra kostnader för totala kostnader för varje extra kostnad. Han är också skyldig att ange ett totalt belopp som inte är justerat för så kallade förskottsavdrag.

Hyresgästen kan således se i vilket belopp kostnaden drogs som icke återvinningsbara kostnader, och om detta har gjorts alls. Denna rätt gäller hyresgästen. Om hyresvärden inte överensstämmer med denna punkt, har räkningen ett misstag, beslutade BGH 2007.

Redan år 2005 utfärdades en dom att en genomsnittlig utbildad hyresgäst utan juridisk eller företagsutbildning måste kunna rekonstruera en extra kostnadsberäkning i matematiska termer. Detta är riktmärket för utformningen och omfattningen av serviceavvecklingen. Distributionsnycklar behöver inte förklaras.

Golvarealberäkning för uppvärmningskostnader

Värmekostnadsförordningen föreskriver att hyresvärden alltid måste fakturera uppvärmningskostnaden enligt förbrukning (minst 50%), resten av aktien kan bestämmas enligt bostadsutrymme.

Tilldelningen uteslutande i bostadsutrymmet är förbjuden. Om en hyresvärd gör det, för att exempelvis en konsumtionsbestämmelse är omöjlig, måste han sänka hyresgästen en rabatt på 15%.

Vid bestämning av golvytan är det viktigt att notera att balkonger och terrasser ligger mellan 25 och 50% av bostadsytan. Det beror på hur stor användbarheten och levnadsvärdet på balkongen eller terrassen är.

Uppvärmningskostnaderna kan inte tas upp till sakprövning

Att godkänna fasta uppvärmningskostnader eller varm hyra är otillåtet efter en dom av Förbundsdomstolen 2006. Men det finns undantag: Om endast hälften av ett tvåfamiljshus hyrs är detta tillåtet, som i passiva hus kan en varm hyra debiteras.

Skadeförsäkring kan överföras till hyresgäster

Om hyresvärden tar ut försäkring mot terrorskador och denna försäkring kan betraktas som ekonomisk kan han ta ut kostnaderna för hyresgästen, bestämde BGH 2011. En förutsättning är givetvis att en motsvarande farosituation ges objektivt.

Hyresgäster kan inte kräva modernisering

Varken en modernisering av värmesystemet eller annan teknisk utrustning kan hyresgästen juridiskt hävda, även om han är den som måste betala extra kostnader. Detta gäller även om en modernisering skulle vara mer ekonomisk.

Hyresvärden är inte automatiskt skyldig att alltid välja den mest ekonomiska typen av leverans, även om det i allmänhet krävs för ekonomisk effektivitet. Han har fortfarande ett val att mäta att han kan vidta mot hyresgästen, beslutade BGH 2010.

Video Board: