Den idealiska vattentemperaturen i varmvattenflaskan


Det viktigaste med en varmvattenflaska är dess filt effekt. Därför finns det i princip ingen "rätt" temperatur. Det personliga välbefinnandet bestämmer. Av säkerhetsskäl bör dock en högsta temperatur inte överskridas. Det handlar inte bara om skållningsfaren, men också om expansionen.

Fyrtio till högst 65 grader Celsius

När du fyller en varmvattenflaska, ger temperaturintervallet mellan fyrtio och sextio grader Celsius önskad komfortabel effekt. Varmt vatten från kranan, beroende på värme, panna eller vattenvärmare inställning vanligtvis ca 65 grader.

Högre temperaturer kan leda till brännskador och varmvattenflaskan har brutit på grund av den resulterande vattenångan. Av denna anledning ska varmvattenflaskan alltid fyllas endast upp till två tredjedelar. Runt vattenflaskans inslagna handdukar reglerar och förlänger värmeavledningen.

Om ingen termometer eller annan detekterbar temperaturdetektering är tillgänglig, bör tumregeln övervägas i värmen att kyla den öppna varmvattenflaskan med cirka en grad per minut.


Video Board: