Hur påverkar kondensorn fuktigheten?


I många fall är det räddat att om en kondensatorkropp är installerad utanför badrummet kan det hota risken för mögel eller negativt påverka luftfuktigheten i rummet. Hur det verkligen ser ut, förklarar vi här.

Mängd luftfuktighet från kondensatorkroppen

Medan avluftstorken utesluter all luftfuktighet genom fönstret eller avgasen, kan kondensatortorkar leverera en liten mängd varm och fuktig luft till platsen.

Men detta hotar inte risken för mögelmärken - även vid tillagning produceras mer het och klart fuktig luft ofta än med torken. Rädslan är därför grundlös.

Också skador på möblerna eller apparaten med den mängd avladdad luft ska inte frukta.

Tips och tricks

Du kan dock ställa in fönstret för att luta för säkerheten, så att den varma luften kan komma omedelbart och fukten i torkluften kan komma ut på utsidan. Men det är absolut inte nödvändigt. Kontrollera bara fuktighetsnivån med en hygrometer före och efter torkningen.


Video Board: Sposób na parowanie szyb w samochodzie ANTYPARA - Czytaj cały opis pod filmem!