Att tillverka glasfiber själv används huvudsakligen vid modelltillverkning


Speciellt vid tillverkning av modeller är själva tillverkning av glasfiber (GRP) vanligt. Efter tillverkning av en mastermodell eller ett negativt mögelharts hälls som en bärare, införs i glasfibermattorna eller glasväven av olika konstruktion.

Processen med laminering av GRP bindar de två materialen samman för att bilda en homogen massa som kan ha många olika former och funktioner efter härdning. Precisionsarbete är en förutsättning för framgång.

Förutom att skapa kompletta egna komponenter och arbetsstycken av GRP, är reparation av stora skador genom partiell laminering möjlig. Bearbetning av glasfiber är relativt enkelt, men kräver stor grund och god arbetsorganisation.

Rätt bearbetningstemperatur, fuktighet och luftrörelse spelar en viktig roll. För detta ändamål måste skyddsåtgärder såsom ögon- och andningsskydd användas, eftersom både harts och härdare och glasfibrerna är hälsofarliga.


Video Board: