Borra glasfiber och uppnå smidiga hålkanter


Vid borrning av GRP är det viktigt att skapa rena hålkanter. Fibrering av fibrer undviks genom lämpliga övningar och en rimlig rotationshastighet. På samma sätt som fräsning av GRP är en möjlighet att ändra rotationsriktningen fördelaktig.

Rotationshastigheten måste balanseras mellan värmningen av materialet och skärprestanda hos borrens spiralblad. Extern kylning med till exempel kallvatten som sprutas på borrplatsen kan förbättra borrresultatet.

Som borrar borde inga träborrningar och HSS eller universella borrar användas. Den avgörande faktorn är den permanenta skärfunktionen hos skarpa blad under samtidig skärning av själva materialet. Denna effekt bör redan börja på borren.

De mest lämpliga för borrning av GFK är karbidborr, eftersom de används för metaller. Som ett alternativ, speciellt vid icke perfekt anpassningsbar hastighet, kan smala eller tunna fräshuvuden användas.


Video Board: