Vägggaragedörr - hur fungerar det?

Om ett garage inte längre används som garage är garagedörren också överflödig. Vad du ska se efter, om du vill vägga upp öppningen och hur man gör det bäst, kan du läsa här.

Ej längre behövs garage

Om ett garage inte längre ska användas som ett garage, är det meningsfullt att vägna garagedörrens öppning efter att dörren har tagits bort. Värmeförlusten genom en oanvänd garageport är mycket hög, så väggarna är meningsfulla för termiska skäl.

Ytongsteine

Beroende på materialet från vilket garaget är byggt, är byggmaterialet annorlunda. Det enklaste sättet att göra det är med Ytong stenar. De är lätta, bra värmeisolering och lätt att bearbeta även, speciellt när man använder planstenar.

Förtäring och fuktskydd

Den nya väggen som skulle byggas ska vara så länkad som möjligt med den gamla. I övergångarna bör man komma ihåg att tegelstenen skapar en inhomogen gipsbakgrund. Rutnätverk hjälper dig här senare. Ge fuktskydd från golvet så att fuktigheten inte kan dra upp över den nybyggda väggen.

Tips och tricks

Det är bäst att fråga en murare hur man är bäst och tryggast med ditt garage.

Video Board: