Garagedörr vänta - vad ska du göra?


Garageportar behöver ibland lite underhåll. Du kan här läsa vad du kan göra och vilka åtgärder enskilda typer av dörrar kräver.

Allmänt underhåll

Den regelbundna smörjningen av alla mekaniska delar är en av de underhållsuppgifter som kan utföras utan något mål. Lager, rullar och rörliga delar ska alltid löpa väl smurt. Det bästa sättet att göra det här är dock att använda så kallat rullagerfett - Sprayfetter är inte tillräckligt effektiva för alla delar.

Varning: Skenorna på sektionsdörrar får aldrig smörjas eller ens komma i kontakt med smörjmedel!

Även den vanliga justeringen av dörren, om den blir hård, är en av de vanliga underhållsuppgifterna för garageportar.

Särskilt underhåll

Individuella grindar, speciellt med elektrisk drivenhet, kräver speciellt underhåll. Sådana underhållsuppgifter bör alltid tas allvarligt, eftersom de säkerställer dörrens funktion och förhindrar skador på lång sikt.

Tips och tricks

Följ alltid de underhållsinstruktioner som föreskrivs i bruksanvisningen för din garageport. Om det behövs, regelbundet underhåll utförs av en specialist och bekräfta utförandet av underhållet.


Video Board: TRASIG GARAGEDÖRR (så man flyger) - GTA V (Online)