Sadeltaket vid duplexen


Gabeltaket är ett av de mest populära och mest använda takformerna i Tyskland. I den här artikeln kommer du att lära dig om fördelarna och nackdelarna med det stigande taket och om det är lämpligt för ett parhus.

Enkel konstruktion, låg kostnad

Det stigande taket är föremål för en enkel designprincip: två motsatta lutande takytor konvergerar på toppen av huset, takkanten och därmed bildar taket på huset. På grund av denna enkla konstruktion drar du nytta av en märkbar prisminskning jämfört med andra takformar, som till exempel taket.

Men den här designen är inte bara billig, men också stabil: Sadeltak karakteriseras av hög väderbeständighet, varför de vanligtvis är mycket slitstarka.

Sadeltaket vid duplexen: huset

Diverse design och användning

Utöver kostnadsskälen talar också de många designmöjligheterna för det stigande taket: takytans lutning, material och färger kan väljas godtyckligt av kunden. De två stora takytorna möjliggör enkel och problemfri användning av solceller, varigenom det hakade taket har en fördel vid denna punkt.

Måttlig belysning och utrymmeförlust

En av nackdelarna med saddleback-taket är förlusten av utrymme som orsakas av de lutande takytorna, vilket är störst vid platta taktak. Lutningen säkerställer att ljuset i begränsad utsträckning når rummen under taket endast; Tak och gavel fönster är det enda sättet att låta dagsljus under taket.

Lämplig för duplexen?

Men är sadeltaket alls lämpligt för användning i ett parhus? Ja, eftersom de många fördelarna med denna takform har en positiv effekt på båda husägare:

  • Båda byggarna drar nytta av lägre kostnader jämfört med andra tak
  • Fästningen av solceller gör det möjligt för alla invånare mer effektivitet
  • Många designalternativ säkerställer att båda parter måste göra så få kompromisser som möjligt

Som du kan se är det inte konstigt att det stigna taket är en så populär och populär form av tak som passar perfekt på en mängd olika husstyper som duplexen.

Tips och tricks

Besök ett av de många prefabricerade husparkerna i Tyskland, där många hus kommer att ställas ut. Detta ger dig en uppfattning om hur många saddlebacktak och rumsförhållandena under taket är.


Video Board: