Inbäddning av gabioner - hur fungerar det?


Gabioner är ännu inte ett av de traditionella visuella skyddsalternativen som staket, väggar eller häckar. Följaktligen finns det ofta osäkerheter i bifogandet av gabioner. När och hur man lägger in gabioner, och när det är förnuftigt och nödvändigt beskrivs i den här artikeln.

Underjordisk för gabion staket

I grund och botten bör gabioner endast installeras på en solid, tillräckligt stabil mark. Även med mindre gabions är en extra säkring av marken med en enkel kudde alltid fördelaktig. Under gabionskorgen som läggs så tungt som möjligt uppfyller trädplattor detta syfte, men redan.

En "riktig" grund måste skapas i vilket fall som helst

  • Gabioner är högre än 100 cm (då måste de dessutom fästas med stödposter)
  • Gabioner är smalare än 30 cm (då trycket per yta är för stort för att ett substrat ska klara sig)

Beta in som ett alternativ?

I grund och botten kan du självklart också välja det enklaste sättet, och helt enkelt lägga in betonggabionstaket. Men det är inte nödvändigt. Som regel är det tillräckligt att skapa en remsa grund och helt enkelt förankra gabionerna till förankrade fäströr.

Detta är mycket lättare och många större gabionkorgar är faktiskt konstruerade för denna typ av fundamentmontering. Dessutom förbrukar du mycket mindre konkret än om du skulle skapa en kontinuerlig grund eller konkret i gabionkorget direkt. Sådana kontinuerliga fundament är bara nödvändiga för trädgårdsväggar av betongblock eller naturstenar.

monteringsbas

Stiftelsen gropen du behöver för att fixa kolumnerna ska vara ca 80 x 80 x 80 cm i standard staket storlekar. Djupet 80 cm (så kallad "frostfri grund") är nödvändig så att gjutningsstöden inte kan frysa. På ett djup av 60 - 80 cm fryser marken inte längre (frostfri zon i våra breddgrader).

Tips och tricks

Observera i alla fall att marken där du placerar gabionkorgen är helt platt. Innan du lägger korgen på stöden och fyller den måste du kontrollera med andningsnivån, om han är helt i balans.


Video Board: