Diskmaskinens funktion vid en blick


Diskmaskinens funktion består av flera faktorer som säkerställer rengöringseffekten hos de inställda föremålen. Samspelet mellan kemiska ämnen och mekaniska krafter garanterar hygienisk renhet och visuell strålande renhet.

Sinner cirkel

I allmänhet används sköljtiden, temperaturen på sköljvattnet, mekanisk kraft och kemiska tvättmedelstillsatser som effektiva faktorer. Samspelet heter Sinnerscher-cirkel.

Diskmedelet producerar ett lut med ett högt pH på grund av dess kemiska ingredienser. Detta kan, i vissa fall av ytterligare fettlösande ytaktiva ämnen, "bryta upp" nästan all nedsmutsning och lossa från en yta utan rester.

I kombination med starkt vattentryck som genereras av pumpen och mycket smalade sprutmunstycken, utövas ytterligare fysiskt "våld" på smutsresterna. Flera upprepningar av denna process ökar effektiviteten. Slutligen sprutar diskmaskinen en vattenblandning, som är berikad med sköljmedel och torkar föremål som ska tvättas.


Video Board: Raw Food Diet Documentary - part 1 of 2