Golvisolering - för värmeisolering i bostadsområdet eller som ljudisolering


En golvisolering för värmeisolering spelar en roll framförallt i renoveringsprojekt, så länge som isoleringen av källarplanet genomförs från bottenvåningen eller källarplanet, ska isoleringen genomföras. Värmeisoleringen av golvtaket kan utföras som en fullständig golvisolering. I vardagsrummet kan golv eftermonteras med ljudisolering, och i nya byggnader ingår det i byggnadsarbetet från början.

Tabell 1: m2 kostnad för golvisolering

DämmungsartKostnad per m2 (EUR)
Golvisolering på bottenvåningen70 – 160
Kakel tak isolering underifrån15 – 25
Översta våningen tak, walkable, inklusive golvkonstruktion40 – 50

Golvisolering - särskilt relevant för husrenovering

För nya hus spelar golvisolering med undantag för fotfel ljudisolering av golv i de enskilda våningarna normalt ingen roll. Energibesparingsförordningen (EnEV) 2014 föreskriver en fullständig värmeisolering av byggnadskuvertet för nya byggnader, som vanligtvis innehåller omkretsisolering av källarväggarna och golvplattan. Källaren är sålunda helt isolerad, en golvisolering eller en golvisolering i bottenvåningen är därför inte längre nödvändig.

Relevanta husområden: källare, bottenvåning och möjligen takbuss

I äldre hus med källare utan källkod, drabbas invånarna i bottenvåningen vanligtvis av högkostnadskostnader och fotkylare. En golvisolering kan avhjälpa denna situation, om isoleringen av källarlocket inte kan göras från källarens sida. Om ett renoveringsprojekt även innehåller en källareförlängning, måste isoleringen av källarvåningen göras utöver värmeisoleringen av källarväggarna. Vid värmeisolering av taket i övre våningen i ett oavslutat takkrok kan en golvstruktur eventuellt installeras ovanför det isolerande skiktet.

Golvisolering på bottenvåningen

Om möjligt görs isoleringen av källarlocket nedanifrån. I närvaro eller konstruktion av ett motsvarande hålrum kan källarisoleringen också göras genom insprutning, antingen från källarsidan eller från bottenvåningen. Alternativet är en golvisolering på bottenvåningen, för vilken golvet måste förnyas helt.

Installation av bottenisolering på bottenvåningen

I källarlocket läggs en ångspärr eller ångspärrfilm och isoleringsplattor över den. Mineralullskivor (rockwool, glasull), polystyren (EPS / polystyren, med hög mekanisk spänning av golvet XPS) eller naturliga isoleringsmaterial används som isoleringsmaterial. Golvets struktur görs genom att man använder ett så kallat flytande skikt på isoleringsskiktet (våt eller torrskikt) och läggning av det yttre golvbeläggningen. Den högre golvkonstruktionen kan kräva anpassning av trappor och dörrar. Sådana omvandlingar kan eventuellt undvikas genom att använda en tunnare screed eller värmeisolering med PUR / PIR - det särskilt högpresterande isoleringsmaterialet möjliggör relativt låg isoleringstjocklek.

Tips och tricks

Golvisolering i källare och på bottenvåningen ska göras av en skicklig hantverkare eller åtminstone professionellt åtföljd. Känsliga punkter här är till exempel valet av isoleringsmaterial såväl som professionell planering och läggning av ångspärr eller ångspärr. Speciellt framför golvisoleringen i källaren måste en undersökning av byggnadsväven och eventuellt rehabiliteringsåtgärder utföras.

Kallgolvisolering för gamla byggnader - endast för intensivt använda källare

Huruvida en värmeisolering av källarvåningen måste göras beror på användningen av källaren. I en källare som inte är uppvärmd, oisolerad och används endast som förvaringsutrymme, är källareisolering eller golvisolering på bottenvåningen tillräcklig för att optimera husets energieffektivitet och levande kvalitet. Om källaren ska fungera som extra bostadsyta är en golvisolering en del av de nödvändiga isoleringsåtgärderna. Det sker i form av en så kallad golvisolering - det vill säga som golvisolering av golvbeläggning.

Installation av en golvisolering i källaren

Innan appliceringen av isoleringsskiktet och golvkonstruktionen på källarvåningen kontrolleras för läckage, eventuellt rehabiliteras med så kallade tätningsuppslamningar, rengjorda och släta. Därefter läggs isoleringsplattorna på stötsäkerheten mot substratet och limmas vanligtvis över hela ytan. På grund av sin mekaniska hållfasthet och deras hydrofoba (vattenavvisande) egenskaper används syntetiska isoleringsmaterialen XPS eller PUR / PIR i detta område. På rumssidan skyddas det isolerande skiktet mot fuktdiffusion med en ångspärr eller ångspärr. Då sker resten av golvkonstruktionen. Alternativt kan även för byggnadsgolvets värmeisolering användas kompositmaterial (förgyllt golvskikt), som består av det isolerande materialet, ett ångspärrskikt och golvbeläggningen.

Värmeisolering av översta våningstaket med golvkonstruktion

En värmeisolering av taket på taket med golvkonstruktion är meningsfullt om taket på golvtaket inte bör begås sporadiskt. I detta fall måste en golvisolering också göras på vinden. Rekommenderas är golvkonstruktionen på en annars oisolerad vindsvåning, även om en fullständig expansion av vinden kommer att ske senast.

Montering av värmeisolering av övre vånings tak med golv

Med en gångbar värmeisolering av taket på taket på taket läggs en ångspärr först på taket på vardagsrummet. Om det avsedda isoleringsmaterialet endast har begränsade ljudisoleringsegenskaper, handlar det om en 10 till 20 cm tjock ljudisolering och därmed det faktiska isoleringsskiktet, som består av en genomgångsisolering från spridda isoleringsplattor. Har ett träbalkloft, en diskbänk monteras vanligen som ett monteringsplan för screed mellan värmeisolering och golv. För det isolerande skiktet skapas därmed en bakventilationsnivå samtidigt. När det gäller träbalklofter, som ett alternativ till montering av isoleringsskivor, kan även blåsisolering i de bärande bjälkarnas avdelningar utföras, och golvkonstruktionen sker då på balkkonstruktionen. För lämpliga isoleringselement eller isoleringssystem är nästan alla isoleringsmaterial lämpliga. Kompositmaterial är också tillgängliga för denna typ av isolering.

Tabell 2: Utvalda isoleringsmaterial för golvisolering

Mineralull (glas och stenull)0,032 – 0,0401410 – 20
Polystyren (EPS / XPS)0,035 – 0,045145 – 20
PUR / PIR0,02 – 0,0251010 – 20
cellulosa0,04 – 0,0451610 – 20
kork0,04 – 0,051815 – 40
hampa0,04 – 0,04515/1610 – 30

ljudisolering

Impuls ljudisolering fungerar inte bara som värmeisolering utan ökar livskvaliteten genom att förbättra byggnadens ljudisoleringsegenskaper. Minimikraven för slagljudisolering i Tyskland regleras av DIN-standard 4109 (ljudisolering i byggnadskonstruktion). Beroende på bostadsort och bostadsmoment som annonseras för uthyrning eller försäljning, kan ytterligare ljudisoleringskrav gälla. I flerfamiljshus är fotoljudisolering oumbärlig. Som regel är hyresgäster utan särskilda avtalsbestämmelser inte berättigade till ljudisolering som överstiger de bullerregler som gällde vid byggnadens byggnad, men renoveringar inkluderar även förbättringar här. Genom att införa värmeisolering i taket och fasaden uppfylls också minimikrav på bullerskyddet eller - i vissa fall betydligt - överskridits. Effektljudisolering förbättrar ljudisoleringen mellan golven.

Effektljudisolering: Ljudisolering mellan golv

För slagljudisolering används kommersiellt tillgängliga isoleringsmaterial. Mineralullar, polystyren (EPS / Styropor, XPS) samt naturliga isoleringsmaterial, som har särskilt bra ljudisoleringsegenskaper, är också lämpliga här. Ett innovativt material för slagljudisolering är naturliga biopolymerisoleringsunderlag, vilket också förbättrar golvets livslängd och robusthet. Om golvvärme är planerad kan du också använda så kallade häftplattor för värme- och slagljudisolering på betonggolv.

Impact ljudisolering av takbjälkar i trä

Den enklaste möjligheten att låta ljudisoleringen av ett träbalktak innebära en isolering av insprutning. Det utrymme som krävs för detta kan skapas genom att dra ett falskt tak, moderna monteringssystem är låga installationshöjder möjliga. Regeln är emellertid ljudisolering från ovan, som är gjord i form av golvisolering. Sandfyllningar eller ca 40 mm tjocka betongplattor - så kallade flexibla mjukbrickor - ökar byggnadsområdets massa och minimerar därför resonansutrymmet i taket. På detta skikt kommer ett isolerande materialskikt. Huruvida införandet av ett ångspärr krävs, måste en skicklig handlare bestämma. Den nedersta ytan är gjord som vid någon annan golvisolering med flytande screed som en våt eller torr konstruktion.

Tips och tricks

Effektljudisolering förbättrar byggnadernas ljudisoleringsegenskaper - i flerfamiljshus måste de göras i princip. På grund av deras utmärkta ljudisoleringsegenskaper är naturliga isoleringsmaterial, som hampa eller kork, särskilt effektiva.


Video Board: