En brunn hindras av en kemisk kedjereaktion


Grundvattnet matas av sönderfall regnvatten, som samlas efter att ha trängt flera lager av jord på ett vattenhaltigt skikt. Det syre som finns i regnvattnet omvandlas till koldioxid på grund av kemiska processer. Detta reagerar i sin tur med det redan "samlade" grundvattnet. Denna process ger upphov till koldioxid, som löser upp två jordelement.

I sammanhanget med denna reaktionskedja, vattenlöslig järn och manganform. Med förnyad syreförsörjning genom utfällning oxiderar och eliminerar dessa två element. Samma effekt uppstår, då genom mycket intensiv användning av brunnsyrgas "spolas i" genom snabbflödande och mycket flytande vatten.

De mest bruna färgade flockningarna sätter sig på filterkanterna, slits och i det avancerade skedet också på filterstenarna. Dessa krossningar kallas sintringen eller sönderdelningen av brunnen. En ökad närvaro av järn i marken eller en välförstärkning accelererar igensättningen.


Video Board: