Försegla brunnen permanent

Brunnsledningar måste förseglas vid trådförbindelserna. En murbrunnsborrbrunn behandlas mycket som ett brunntåg. Det finns flera olika typer av tätningar, vilka mer eller mindre är beroende av plastkomponenter. Läderstövlar används för att täta pumputtag eller tillbehör som roterande pumpar.

Hampa, fermit och fontänskum

I förankrade brunnstrukturer är tråden i de enskilda rörelementen flänsade med hampa och Fermit. Teflontejp är inte lämplig. Förutom införandet av tillräckligt tätningsmaterial är den lutningsfria skruven upp till stopptillståndet för en tät anslutning.

För axelbrunnar som är fodrade med välringar, är de neuralgiska tätningspunkterna lederna mellan de enskilda ringarna. De är naturligt mottagliga för senare läckage, eftersom det vanligtvis utsätts för bilateralt vatten. Vanligtvis används ett specialbrunnskum för tätningen, som, som silikon, injiceras i lederna.

Vattentät betong

Alternativt är användningen av tätningsmörtel möjlig, vilken ställer genom tillsatser till en vattenogenomtränglig WU-betong. Det här tätningsmedlet används även i alla murverkskonstruktioner. Den som bygger en fontän eller en fontän själv kan välja mellan WU-mortel, beklädnad eller beläggning av insidan eller borrens lera.

Vid uppslamning hälls insidan av brunnen med mycket flytande omrörd betong, som är jämnt fördelad. Genom infiltrering och en därigenom homogen förbindelse med porösa betong- eller naturstensväggar uppnås en tillräcklig täthet.

Plastskum och dammfoder

Som tätningsmedel erbjuds också många tätskum på kemisk grund. Flödesbart polyuretanskum, som det också används för fönsterförsegling, kan användas för tätning av brunnar. Hårdvaruaffärer och återförsäljare erbjuder ett brett utbud av tätskum och målarfärger, även baserade på harts.

För stora tråg eller diametrar är användandet av dammfoder också vanligt. Det är billigt och, så länge det är oskadat, permanent stramt. Dessutom är murverket helt skyddat mot fukt, vilket kan öka brunnens livstid.

Tips och tricks

Vid tätning, var uppmärksam på brunnens torrhet och utomhustemperaturer, även på natten, över fem grader Celsius. Om det behövs måste du följa tillverkarens instruktioner angående utetemperaturerna.

Video Board: Finnbergets luftvärnsställning 2015-04-12