Plantera brunnar i, på och bredvid vattnet


Ofta är tanken att plantera en brunn i trädgården på ett naturligt sätt också en del av idén att dekorativt plantera tråget eller omgivningen. Beroende på strukturen och konstruktionen av den ovanjordiska fontändelen kan olika idéer för att skapa genom vegetation genomföras.

Höga gräs eller buskig buske som passar för att omsluta plantering. Boggräs, bambu och ormbunkar kan också placeras på och i de vattna kanterna av brunnskonstruktionen eller brunnen. Beroende på typ av växt kan plantering ske i och på löp eller stående vatten.

Som växtgenera är myr och vattenväxter, undervattensväxter, flytande växter, åsna buskar, vattenliljor och eventuellt flytande växtöar. Vid planteringar placerade direkt i vattnet eller ständigt i kontakt med brunnsvattnet måste hänsyn tas till kompatibilitet med rörligt vatten.

Som ett alternativ till att plantera med extremt vattenvänlig släkt, kan en plats för växter redan skapas när man bygger en brunn. Murverk eller planteringsområden håller tillräckligt med potatisjord för att plantera växter av alla slag.


Video Board: I AM GOD HERE | Universim #1