Borra vidare i bredd eller djup


Speciellt med gamla brunnar, som endast mycket lite eller inget mer vatten främjar, är tanken på återborrning uppenbar. Som en del av reaktivering av en brunn kan denna väg leda till "nytt" vatten.

Det är viktigt att undersöka varför brunnen torkas upp eller torkas upp. Med tekniskt och mekaniskt förknippade blockeringar hjälper inte återborrning. Även med mer än fem år gammal hamring eller körning är återborrning vanligtvis inte längre värt.

Även om det gamla brunnsröret har dras ut, är det bara lovande att borra om en diameter som är minst tio centimeter större borras ut. Som ett resultat avlägsnas jorden som komprimeras under den tidigare brunnsoperationen runt brunnsröret.

Under alla omständigheter, när borrning och fördjupning, brunnarna måste plumpas igen för att producera och behålla sin fulla kapacitet.


Video Board: Valkyria – Tunnelbygget