Stiftelsen förstärkning

Stiftningsförstärkningen är mycket viktig för de flesta stiftelser. Nedan kommer du att ta reda på hur du kan förstärka stiftelser och vad som ska övervägas. Eftersom det finns skillnader i grundförstärkningen. Dessutom får inte varje grund nödvändigtvis en förstärkning.

Egenskaper av betong - varför en grundförstärkning alls?

För att bättre förstå varför förstärkning eller förstärkning behövs för en stiftelse, först titta på kraven och egenskaperna. Stiftelsens viktigaste uppgift är att hämta laster från byggnaden, fördela dem och dränera dem i marken.

Det är inte alltid bara nyttolast som måste övervägas. För större konstruktioner och de som erbjuder ett stort område måste vindbelastningar och andra mekaniska influenser också beaktas. Därför belastningar som måste absorbera en grund och härleda, ibland ganska höga.

Samtidigt visar dock betongens egenskaper att byggmaterialet har begränsad draghållfasthet och tryckhållfasthet. Båda egenskaperna kan förstärkas med en förstärkning. Betongen bryter inte så fort då. Betongens belastningskapacitet ökar betydligt.

Stiftelser som behöver förstärkning

Först måste man skilja mellan de olika stiftelserna. De viktigaste tre typerna av stiftelser skulle vara:

  • stiftpunkten
  • remsa fundamentet
  • grundplattan eller plattformen

Andra stiftelser, som vi behandlar separat, skulle till exempel vara funderingsstiftelser.

Punktfunderingar utan förstärkning

Poänggrunden utförs vanligtvis utan förstärkning eller förstärkning. Det är vanligtvis av så små dimensioner att kompression och draghållfasthet är mer än tillräckligt hög i förhållande.

Strip fundament med eller utan foundation förstärkning

Något annat ser redan ut med remsa grunden. Även stripfunderingar utförs ofta utan grundförstärkning. Ändå är förstärkning definitivt rekommenderad här. Speciellt med större eller längre bandfundament. För här är kompressionsstyrkan med stigande längd av grunden inte så hög.

Bygg helst grundfundamentet endast med grundförstärkning

Plattformen utförs också ofta utan förstärkning. Men det här rekommenderas inte. Dimensionerna är helt enkelt så stora att drag och tryckstyrka drabbas avsevärt. Om en grund av en platta ska vara på lång sikt är förstärkning oundviklig. I synnerhet eftersom plattfundamenten huvudsakligen används då konstruktionen konstruerad på den eller de resulterande belastningarna i allmänhet är högre.

Krav på grundförstärkning

Nu ställs krav på förstärkningen också. För stiftelser används förstärkningsstål främst med förstärkande stålmattor. Mattorna är dimensionerade så att de inte kan se sidan, ner eller upp från betongen. Dessutom är flera mattor kopplade till varandra. För att göra detta, fortsätt som med trådens dörrklocka.

I stället för mjuka stålmattor kan också användas i remsstiftelsen Monierisen, så i princip järnstänger (med en profilerad yta för bättre grepp). Monorail strykjärn används också när man tittar på fundamenten på vissa ställen när man ansluter till murverk eller murar eller gjutbetong.

Men även i detta fall bör Moniereisen endast användas om detta extraarbete utförs så snart som möjligt. Eftersom stående från det betongstärkande järnet är särskilt känsligt för rost, vilket kan fortsätta i grundförstärkningen i betongen. Detta försvagar signifikant stabiliteten och därmed eventuellt statiken.

Betongens kompaktering

Av denna anledning måste stiftets betong också komprimeras omedelbart efter gjutning. Förutom en homogen betong är förebyggande och borttagande av tomrum också avgörande vid komprimering.

Voids är hissar, så bubblor. Om det finns blåhål direkt på grundstärkningsförstärkningen, har det strukturella stålet också direkt kontakt med syre. Korrosion främjas, vilket väsentligt kan påverka stiftelsens livslängd och stabilitet.

Tips och tricks

Efter att grunden har komprimerats måste betongen ha tillräckligt med tid att torka. Som tumregel kan du schemalägga 28 dagar här. Ju större grunden är desto längre tid krävs det för att härda. Detta är också viktigt, så att grundförstärkningen verkligen sitter fast och effektivt i betongen.

Produktbild: fetrinka / Shutterstock

Video Board: Gabriel Landeskog - Friends ambassadör