Torka en foundation


Speciellt i äldre byggnader händer det ofta att grunden är våt. Då vill husägare släppa grunden också. Det gör dock inget bra att torka grunden. Snarare måste andra lämpliga åtgärder vidtas.

Torra källare och därmed våta grundar

Under de senaste åren påverkas inte bara mycket gamla byggnader av fukt i källaren. Den förändrade miljömedvetenheten hos folket samt tekniska framsteg med motsvarande anordningar under de senaste decennierna har lett till en dimensionellt stabil vattenförbrukning. Dessutom tillåter många kommuner och kommuner inte längre avlopp av fastigheten via avloppssystemet, men kräver dränering direkt i grundvattnet.

Befintliga byggnader: mycket har förändrats under de senaste årtiondena

Detta har lett till en stigande grundvattennivå i många regioner. Så om du tror att det var gemurkst i en byggnad för 20, 30 år sedan byggdes (ingen hydrogeologisk markbedömning eller brist på råd, byggnadsfel mm), är i många fall felaktiga.

På samma sätt som offentliga avloppsreningar nu måste rengöras mödosamt, eftersom det inte längre finns tillräckligt med vatten för att skölja bort smuts, kan det också vara så att grundvattennivån har ökat betydligt de senaste åren. Då kan olika belastningsfall visas oftare:

  • ackumulerande sönderdelningsvatten (regn, snöblandning)
  • tryckvatten (ökad grundvattennivå)

Töm inte grunden, men caulk källare

Torka grunden är meningslöst. Istället måste byggnaden dräneras. I synnerhet de yttre väggarna, för att det kan komma hit genom kapillärverkan mot stigande vatten i murverket. Vilka åtgärder kan övervägas här kan endast avgöras av experten från fall till fall.

Restaurering gips för dränering

Ett enkelt alternativ är renoveringsgips. Detta gips är särskilt öppet. Som ett resultat avdunstar vattnet snabbare och kapillärverkan kan brytas. Men tätningen med vertikala och horisontella lås är möjlig. Också tätningen av byggnaden från utsidan (omkretsisolering).

Dräneringen för bättre dränering

I det här fallet är det också meningsfullt att installera en dränering. Men när det gäller dränering finns det igen problemet att olika kommuner och samhällen inte längre tillåter dränering eller bifogar särskilda villkor för det. Det är därför alltid lämpligt att kontakta förvaltningen i förväg.

Vid lastpump ut

En annan möjlighet är bland annat vid undertryckande grundvatten genom att en pumpsump appliceras med en pump för att avvattna. Men även här måste strukturkraven och alternativen kontrolleras i förväg.

Tips och tricks

I hustidningen hittar du många guider och instruktioner som behandlar detta ämne. Till exempel kan du här läsa om hur man monterar en perimeterisolering.

Produktbild: PhotographyByMK / Shutterstock


Video Board: UPP TILL BEVIS - NYX Total Control Foundation Drops