Lägg en ljudisolering på rätt sätt

Kostnaden för slagljudisolering består av material- och arbetskostnader. Du kan dock undvika höga arbetskostnader - genom eget bidrag. I den här artikeln kommer du att lära dig vad du bör tänka på när du lägger en ljudisolering av fotfel.

Vilket material ska läggas?

Innan du lägger är planen: Du bör överväga vilket isoleringsmaterial du vill lägga, hur tjock det måste vara och om det passar för golvbeläggningen i rummet. Medan laminat, ett hårt och dåligt isolerande material, kräver stark ljudisolering, kräver PVC vanligtvis ingen ytterligare isolering. Informera dig i förväg om ditt golvbeläggning och vilken ljudisolering som passar detta.

Arbeta exakt och noggrant

Om läget är väl planerat kan du börja med det faktiska arbetet. I början är det viktigaste att ta bort det gamla golvbeläggningen, där du bör se till att en jämn yta skapas för efterföljande slagljudisolering. Efter avlägsnande kan du börja lägga ned ljudljudisoleringen. För att underlätta denna process finns även golvbeläggningar, såsom laminat, där slagljudisoleringen redan är integrerad.

Se till att både isolering och golv bearbetas exakt. Detta tjänar inte bara det framtida utseendet utan även isoleringens funktion: Om en fotfel ljudisolering inte behandlas noggrant, kan den eventuellt endast i begränsad omfattning uppfylla sin funktion.

Få hjälp

Om du ännu inte har erfarenhet av hantverk kan det vara en utmaning att lägga ett fotfall ljudisolering. I det här fallet är det lämpligt att få hjälp från vänner eller bekanta som redan har erfarenhet av manliga uppgifter runt huset. Dessutom har du möjlighet att få råd från en professionell som kommer att visa dig hur du gör jobbet.

Se upp för en ångspärr

Vid installation av ljudisolering är det viktigt att se till att det finns en ångspärr: det förhindrar att fukten stiger upp i rummen, vilket innebär att golvet håller längre och du kommer att dra nytta av ett behagligt inomhusklimat.

Tips och tricks

Ta dig tid om du vill lägga ner en ljudisolering av fotfall: Planera noggrant och lägg sedan dina planer i aktion. Under tidens tryck och enligt mottot "det måste gå fort", kommer inte bara resultatet att bli sämre, du kommer också att drabbas av stress.

Video Board: Ventilation - På rätt sätt!