Avlägsna screed


Det finns inte riktigt många skäl att faktiskt avlägsna screed - det här är också ett mycket ansträngande och jobbigt jobb. I många fall kan skiktet fortfarande repareras, jämnfogar och resulterande luckor kan fyllas, även en ojämn yta kan vara ganska jämn och jämn med lämpliga reparationsmetoder. Du behöver bara ta bort screed om screed konstruktion som sådan är oåterkallelig skadad. Här hjälper bara att ta tag i hammare och mejsel.

Avlägsna screed är benarbete - även med professionell enhet

Det bästa sättet att komma igång är med en lämplig enhet - som har visat sig vara mest lämpad för avlägsnande av avlägsnande av plåten, är att använda en kraftig roterande hammare med lämplig mejselfästning. Den samtidigt slå och roterande mejseln i en hammarborra säkerställer att materialet först slits ner och sedan bryts ut stycke för bit. Framför allt är hammerborrens effektivitet avgörande här, från 750 watt uppåt borde det vara. Dessutom är effekten av single stroke avgörande, här borde vara på databladet minst 2-3 joules, desto mer desto bättre. Vid arbete är det nödvändigt att ha en dammmask, och en lämpligt effektiv sten- och betongdammsugare ska sedan absorbera skräpet bäst. För avlägsnande av screed men du måste förvänta dig även med professionell apparat med cirka 10-12 timmar per 40 kvadratmeter golvyta, i vilket fall som helst, den nödvändiga kraften bör inte underskattas. Att arbeta med hammerborren är extremt stressande.

Tidsfaktorn

När du tar bort en gammal screed och applicerar en ny, måste du också ta hänsyn till nödvändig torkningstid tills det nya skiktet faktiskt är klart att användas igen. Här kan arbetet i rummet komma i viloläge i flera veckor. Däremot faller de flesta reparationsmetoder så långa torkningstider. Om skiktet fortfarande ska sparas genom att slipa, fylla och impregnera, borde det under alla omständigheter vara kvar på plats.


Video Board: How to disable Windows 10 Login password & Lock Screen - Password bypass with Free Simple Step