Brandklasser för brandsläckare


Bränder klassificeras i olika brandklasser enligt materialet som berörs av brand. Både brandkåren och den privata personen behöver denna information för att kunna använda rätt släckmedel för lämplig brandklass. Ofta förvirrar emellertid lekmannen brandklassen med byggmaterialklassen.

Läs varningar och etiketter

När en brandsläckare går in i huset bör både bokstäverna och de olika varningarna noteras. Bland annat anger typ 1 vilken typ av släckmedel som släckaren är fylld med. Samtidigt bör brandbekämpningskapaciteten stå här.

Det andra titelblocket ska innehålla en användarmanual. Här är också brandklassen för vilken denna brandsläckare är lämplig. Dessutom bör ett tredje rubrikblock ange det avstånd som ska följas vid radering av elektriska installationer.

Brandklass från A till F

  • Brandklass A - fastämnen: trä, kol, halm, papper, textilier, bildäck, plast (delvis)
  • Brandklass B - flytande eller flytande ämnen: lack, vax, tjära, bensin, harts, plast (delvis)
  • Brandklass C - gasformiga ämnen: naturgas, propan, butan, stadsgas, acetylen
  • Brandklass D - metallbrand: aluminium, magnesium, natrium, kalium, litium
  • Brandklass F - fett, matolja

Lämpliga släckmedel för brandklassen

  • A - Vatten / skum / ABC-pulver / Fire Blanket / Fire Spuds
  • B-skum / ABC-pulver / BC-pulver / koldioxid
  • C-ABC-pulver / BC-pulver
  • D - torr sand / D pulver / metall brandpulver / torrt cement
  • F - brännsläckare / brandbeklädnad / lämplig släckningsspruta

Akta dig för fel släckmedel

Många är nu medvetna om att vatten aldrig får hällas på en fettförbränning. Vad som är mindre känt är att även en vanlig brandsläckare inte är lämplig för en fettförbränning. Både skumsläckaren och den så kallade ABC-släckaren fylld med pulver får inte användas med brinnande fett eller olja.

Använd inte vatten

Vatten är en fara även med en metallbrand. Om du faktiskt har en metallbrand i ditt eget hem, var noga med att ringa till brandkåren. Till exempel, om det är en aluminium chill-pan som är i brand, ta BBQ tang eller något liknande och ta skålen utanför.

Brandklass E

Brandklassen E utsåg bränder med elektriska lågspänningssystem, vilka är upp till 1000 volt starka. Denna brandklass avskaffades. Eftersom även denna eld kan släckas idag med en konventionell brandsläckare. Det är dock viktigt att bibehålla säkerhetsavståndet på släckaren.

Tips och tricks

Om du fortfarande har problem, om du vill köpa en laddningssläckare eller en permanent brandsläckare, bör du inse att den laddningsbara släckaren är ganska något för den professionella. Han är mycket tyngre, men också hög kvalitet.

I det privata hushållet är den permanenta trycksläckaren mer lämplig eftersom den också är snabbare att använda utöver dess lägre vikt.


Video Board: Brandsläckning med koldioxidsläckare (CO2)