Den explosiva enheten

Spränganläggningen är en intressant konstruktion som hittar olika tillämpningar. Inklusive hus och hallkonstruktion som takkrok, om den underliggande ytan ska vara fri från stöd eller måste.

Funktionen av en sprängningsanläggning

Vid första anblicken är strukturen mycket lik en takstativ, där vikten omdirigeras direkt i ytterväggarna via den borrade strukturen (knä kjol). Emellertid är krafterna vid den explosiva anordningen inte härledda från spjällen.

Byggande av den explosiva anläggningen

Snarare är understrukturen för takhuden på sprängningsanläggningen. Halkade sprängämnen avdriver kraften till ytterväggarna. Var och en i nedre och övre änden av de explosiva kolonnerna är en korsstång (klämbult) mellan motstående strålstrålen som skjuter dem från varandra.

Den explosiva enheten: explosiva anordningar

Olika explosiva anordningar

Beroende på om sprängstängerna har en eller två stödpunkter, talas det om en enkel eller dubbel sprängningsanläggning. Fördelen med sprängningsanläggningen är att direkt under taket är ett fritt område utan att störa bärbalkar.

Men det kan också finnas barer här, som träet fungerar. I synnerhet, om alltför fuktigt trä användes, krymper träet (anisotropi). Men då stöder de inte spännmekanismen, men håller spärrstången på höjden. Detsamma gäller för överhängande, hängande balkar.

Byggmaterialet för sprängämnen

Idag är explosiva anordningar konstruerade av en mängd olika material.

  • trä
  • stål
  • armerad betong

Användning av explosiva anordningar

I byggnadsbyggnader kan explosiva anordningar också hittas i bostadshus. Huvudsakligen användes de dock i jordbruks- och industribyggnader under många århundraden. Goepelschauer eller törstgolv är typiska exempel där fördelarna med explosiva anordningar kan användas.

Nackdelar med explosiva anordningar

Nackdelen ligger i den klart relativt komplexa konstruktionen av explosiva anordningar. Om Zimmerer brukade dra nytta av en stor erfarenhet och erfarenhet från generation till generation krävs idag en expert och kunnig planering av en konstruktionsingenjör eller arkitekt.

Väderpåverkan har negativa effekter på varje takkrok när de blir våta eller attackeras av skadedjur. Men uttryckligen historiskt åldrade sprängämnen kräver regelbunden inspektion eftersom trä fungerar.

Fördelar med explosiva anordningar

Naturligtvis, med fördelarna med en explosiv enhet, kommer de stora taken av tak först. Dessutom, eftersom det inte finns några störande stödbjälkar beroende på konstruktionen. Dessutom får en modern sprinkler idag sin charm genom att den exponerar, så inte förklädd, vilket skapar en mysig atmosfär med en spektakulär takbalk.

Tips och tricks

Arbete på en sprängningsanläggning bör endast utföras under absolut expertrådgivning. Även valet av träslaget har en avgörande inverkan på kvaliteten på en spränganläggning.

Namnet "Sprengwerk" kommer från blästringarnas uppgift. Dessa guider och överför (bryt) kraften och vikten av takkonstruktionen och taket i ytterväggarna.

Spränganläggningen är en mångsidig konstruktion. Den används också vid brokonstruktion. Den explosiva enheten kan sträcka sig bortom brokonstruktionen för att stödjas och vara praktiskt suspenderad från den. Följaktligen är det en suspension. Även vid vagnkonstruktion är den explosiva enheten av avgörande betydelse, men gjorde det bara långa vagnar lastbara och stabila.

Video Board: Här exploderar litiumjonbatteriet