Euro pallet har två typer av last

För en euro pall är det punkt och ytbelastning. Ytbelastningen motsvarar den totala belastningen, som vanligtvis är cirka 1500 kg. Många leverantörer tillåter nyttolast eller laster upp till 2000 kg. Om europallen dock måste flyttas ofta och ofta under lastning, lagring eller lossning rekommenderas maximal last på 1500 kg.

En punktbelastning används när en maximal kraft verkar på ett litet område med några kvadratcentimeter. Ett typiskt exempel är upprättstående komponenter gjorda av järn eller stål, vars totala vikt fördelas över en relativt liten kontaktyta. Som en punktbelastning tolererar europallar vanligen upp till 1000 kg.

Viktfördelningen på Euro-pallan är dock viktig. Omslagsbrädorna är naturligtvis mest livskraftiga nära stödpunkterna på underbasblocken. Den näst mest stabila bärytan är kontaktpunkterna på korsskivorna. De svagaste punkterna är de fritt flytande däckskivorna och speciellt kanterna.

Video Board: The Suicide of Europe