Escape trappor - sluttning och steg djup krävs


För en flytrapp, är dimensionerna ursprungligen förskrivna av byggnadsövervakningen exakt. De viktigaste uppgifterna är exempelvis i trappstandarden eller på arbetsplatsförordningen. Både trappens bredd och trappans djup är exakt föreskrivna. Gradienten för en trappsteg måste visas här.

Nödvändiga trappor

Bygglagen hänvisar till flykt och eldtrappor som en lagstadgad trappa. Det skiljer sig mellan allmänna byggnader och bostadshus med högst två bostäder. Husen ligger långt ifrån så strikta som de övriga allmänna byggnaderna.

Gradient och stegdjup

 • juridiskt krävs trappor - minst 14 / högst 19 centimeter höjning
 • lagstadgad bostadstrappa - minst 14/20 centimeter högsta lutning
 • Lagligt nödvändiga trappor - minst 26 / högst 37 centimeter landningsdjup
 • lagstadgad bostadstrappa - minst 23 / högst 37 centimeter djupgående

Bredden på bostadsstegen kan också vara betydligt lägre än den föreskrivna minsta bredden på en meter av den gemensamma trappan. I bostadshusen krävs endast en bredd på 80 centimeter.

Ytterligare trappor

När det gäller ytterligare trappor, som inte betraktas som nödvändiga trappor, är reglerna likadana i allmänna byggnader och i bostadshus. Den extra trappan får inte vara mindre än en bredd av 50 centimeter.

 • ytterligare trappor - minst 14 / högst 21 centimeter höjning
 • ytterligare trappor - minst 21 / högst 37 centimeter landningsdjup

Övriga bestämmelser

Andra bestämmelser kan dock kräva strängare trappplanering. Försäljningsplatsförordningen eller arbetsplatsföreskrifterna ger speciella åtgärder, särskilt med avseende på trappstegets bredd. Men vissa speciella regler begränsar även höjden och djupet av en rulltrappas steg ännu längre.

Exempel på föreskriven bredd enligt arbetsplatsregler

 • Trappbredd 87,5 centimeter - upptagningsområde upp till 5 personer
 • Trappbredd 100 centimeter - upptagningsområde upp till 20 personer
 • Trappbredd 120 centimeter - upp till 200 personer
 • Trappbredd 180 centimeter - upptagningsområde upp till 300 personer
 • Trappbredd 240 centimeter - upptagningsområde upp till 400 personer

Tips och tricks

Om trappan ska användas som brandlucka, kan du inte använda naturstenar. Dessa skulle krossas av kombinationen av hög värme och släckvatten och utgör således inte en säker trappa.


Video Board: 1000 Common Chinese Words with Pronunciation · N° 6