Bearbetning av epoxiharts - skyddar hälsan


Epoxiharts används nu på många olika områden. Men hemförbättring försummer när hantering och bearbetning med sådana ämnen mycket enkelt skyddar sin egen hälsa. Så här skyddar du din hälsa när du arbetar med epoxiharts.

Ventilera och friskluft

Eftersom de flesta epoxi bearbetas i ett kallrum, som källaren, kan det hända att det inte finns tillräckligt med friskluft. Om det inte är möjligt att skapa utkast, ska minst en fläkt spränga frisk luft i rummet.

Första hjälpen och försiktighetsåtgärder

  • Rök inte vid behandling av epoxi
  • Skölj epoxin från huden med mycket vatten och lite tvål omedelbart
  • Använd inte lösningsmedel om epoxiharts finns på huden
  • Använd skyddsglasögon under stort arbete
  • Använd alltid skyddshandskar
  • Använd andningsskydd vid slipning av epoxier
  • Byt skyddshandskar dagligen
  • Ät eller drick inte i arbetsområdet
  • Använd inte epoxi i allergier

ögonkontakt

Om, trots alla försiktighetsåtgärder, epoxiharts kommer i ögonen, är det viktigt att skölja dina ögon med rent vatten. Även om inga symtom senare uppträder är det absolut nödvändigt att besöka ögonläkaren!


Video Board: Måla med zink-aluminiumprimer från Prosol.