Torkmedel desinfektion - hur fungerar det?


I vissa fall kan det vara lämpligt att desinficera torken. När så är fallet och hur du fortsätter med desinfektion, berättar du i denna artikel.

Dålig lukt från torken

Om tvätten luktar dåligt när det kommer ut ur torkan, kan mögel eller bakterier vara en potentiell orsak.

För att desinficera torken, sänk helt enkelt ett gammalt ark i klorlösning. Fuktar plåten jämnt på alla ställen, men se till att den inte är för våt. Lägg sedan det i torken och gör en normal torkning.

Dessutom bör du noggrant rengöra tätningarna i trummans område från insättningar. Du kan också använda klorlösning (utspädd) för detta. Använd en liten borste.

Tips och tricks

I de flesta fall är det inte torken utan tvättmaskinen som orsakar luktarna. Först och främst rengör tvättmaskinen noga och lämna mjukningsmedlet, vilket annars täcker luktarna från tvättmaskinen.


Video Board: