Torktumlare luktar - vad ska man göra?

Om stinkande och brinnande dofter kommer från torktumlaren krävs omedelbar åtgärd. Vad du borde göra omedelbart, och vad du kan göra, avslöjas i det här inlägget.

omedelbara åtgärder

Ta bort torken direkt från elnätet. Det finns en risk för kabelbrand, speciellt med illaluktande dofter.

Stäng inte torken igen tills du har hittat, reparerat eller reparerat problemet. När du har tagit bort kontakten från vägguttaget, känner du torktumret för heta fläckar.

Om den brinnande lukten fortsätter kan den också vara en smoldering. Var noga med att sätta säkringskontakten i säkringsboxen.

Om du vågar, öppna torken och leta efter brända eller brända fläckar. Ta bort värmestavarna och kontrollera för synlig skada.

Tips och tricks

En lågbrinnande lukt kan också komma från bränt damm på eller runt torken. Rengör torken noggrant och dammsug noggrant området bak lintfiltret med dammsugaren.

Video Board: Skötsel av tvättmaskin och torktumlare