Byt avloppspumpen - vad måste du vara uppmärksam på?


Byte av avloppspumpen kan göras väldigt olika beroende på typ och modell av tvättmaskinen. Viktiga fakta finns här.

Typ av pumpar

Lågpumpar kan utformas annorlunda. Det finns:

  • Pumpar med skuggad polemotor
  • Magnetpolpumpen
  • enkla avloppsventiler (men främst för kommersiella maskiner - här används inga riktiga pumpar)

pumpväxling

Det är också annorlunda huruvida pumparna kan ändras av sig själv eller endast tillsammans med huset. Byte av pumpar helt med hus är vanligtvis billigare.

Lågpumpen är inte lättillgänglig på alla enheter. Beroende på installationsplatsen kan pumpen nås antingen framifrån eller nedifrån. I vissa fall kan det emellertid vara nödvändigt att avlägsna delar av utrustningen på förhand.

Ta en bild av anslutningarna innan du ansluter pumpen ordentligt.

Tips och tricks

Försök bara byta pumpen om du verkligen har tillräcklig expertis - annars lämna den till en specialist.


Video Board: Amning och amningsteknik - Tips hur du bäst ammar din bebis